Biosfärområden och Agenda 2030


Världens ledare antog genom FNs generalförsamling 2015 en global agenda för hållbar utveckling - Agenda 2030. I agendan finns 17 globala mål som tillsammans är avgörande för mänskligt välstånd över hela världen. Genom kunskap, engagemang och kloka val ska målen uppnås fram till år 2030. Läs mer om Globala målen för hållbar utveckling (SDGs på engelska).

Globala Hållbarhetsmålen agenda 2030


Biosfärområden som arenor för implementering av Agenda 2030

Om de Globala Målen för hållbar utveckling ska nås behöver samhällen förändras. Biosfärområden fungerar som modellområden för hållbar utveckling och ska spela en viktig roll i att ge goda exempel på hur agendan kan genomföras. Biosfärprogrammet Sverige och Naturvårdsverket har med hjälp av Stockholm Resilience Centre tagit fram Rapport 6742 "Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Inplementing the 2030 Agenda. Analysis and practice". Det finns även en kortversion på svenska Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

Rapport Swedish biosphere reserves as arenas for implementing th 2030 agenda
Se hela rapporten

Sveriges biosfärområden arenor för implementering av Agenda 2030
Se hela skriften

I sammanfattningen beskrivs biosfärområdenas roll så här:

"Biosfärprogrammet Sverige har över tio års erfarenhet av integrerad hållbar utveckling i praktiken och kan vara vägledande i implementeringen av Agenda 2030, lokalt och regionalt, genom att:

1. utgöra arenor för samverkan

2. koppla ihop aktörer – vertikalt och horisontellt

3. integrera de Globala Målen för hållbar utveckling

4. upprätthålla välfungerande ekosystem

5. främja lärande för hållbar utveckling

Biosfärområdenas gedigna erfarenhet av att arbeta praktiskt med hållbar utveckling i en svensk kontext gör dem ytterst lämpade som strategiska kärnområden att lära av, stödja och investera i under arbetet med att genomföra Agena 2030 och de Globala Målen i Sverige."

... ur Sveriges biosfärområden - arenor för implementering av Agenda 2030.


Tillbaka