Ansökan till UNESCO


Kristianstads kommun koordinerade arbetet med att ta fram ansökan till UNESCO i samarbete med svenska MAB kommittén, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne och Högskolan under en treårs period 2002-2005. 

UNESCO behandlade ansökan under våren 2005 och den 28 juni meddelades att UNESCO godkänt Vattenriket som biosfärområde! Läs mer i veckans vykort!

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Ansökan till UNESCO
(jan 2005, del 1, sammanfattning, 20 sidor, 710 kb)


Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Ansökan till UNESCO

(Jan 2005, hela ansökningshandlingen, 188 sidor inkl bilagor, 4 mb)

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve Nomination form
(jan 2005, 134 pages, 4 mb)

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve Appendices
(jan 2005, 85 pages, 5 mb)

Sammanställning av remissyttranden
(160 kb)

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Ansökan till UNESCO
(Mars 2004, remissversion, 4 mb)

Inkomna yttranden kring ansökan i sin helhet


Tillbaka