Året runt i Kristianstads Vattenrike


Varje årstid har sin särprägel och sina upplevelser i Vattenriket. Våren bjuder på tranor, öringfiske, myllrande liv på strandängarna. Sommaren på båtupplevelser utöver det vanliga. När sommar övergår i höst rastar tusentals vadarfåglar och gäddfisket kommer igång. På vintern kallas Kristianstad med rätta ÖRNSTADEN, eftersom mer än 50 havsörnar tillbringar vintern här... På följande sidor kan du läsa och se på kartor vilka platser och upplevelser som väntar i Vattenriket året runt.

Upplev Vattenriket under TIDIG VÅR, mars- april

Upplev Vattenriket under VÅR- FÖRSOMMAR, maj-juni

Upplev Vattenriket under SOMMAR, juli-september

Upplev Vattenriket under HÖST och VINTER, oktober- februari

Tillbaka