Höst och vinter i Vattenriket


Sommaren övergår i höst när gäddfisket tar ny fart i oktober. Under hösten och vintern rastar tiotusentals gäss i trakten och då finns också möjligheter att se örnar och kungsfiskare t.o.m. i stadens närhet. Vissa år erbjuder de översvämmade strandängarna utmärkt is för skridskoåkning.

Havsörn
Örnskådning i Vattenriket på vintern. Foto Patrik Olofsson /N

Trevliga platser att besöka i Vattenriket under höst och vinter, dec- feb
 
 1. Kanalhuset / Linnerundan
 
Kungsfiskare, havsörn, gäss
 2. Pulken
 
Gäss
 3. Torsebro
 
Strömstare
 Ö. Örnar
 
Övervintrande havsörn och kungsörn
 F. Fiskevårdsområden
 
Gäddfiske, båt/ is
 

Upplev Vattenriket under TIDIG VÅR, mars- april

Upplev Vattenriket under VÅR- FÖRSOMMAR, maj-juni

Upplev Vattenriket under SOMMAR, juli-september

Tillbaka