Sen vår i Vattenriket


Nu visar sig Vattenriket från sin bästa sida. Strandängarna sjuder av liv med många vadare, brushanespel och storkar som söker föda. Luften är fylld av ljud dygnet om av fågelsång och paddor och grodors rop. Att uppleva lövsprickningen i bokskogen eller den rika orkidefloran på en fuktig betesmark hör också denna årstiden till.

En fikapaus i skogen vid Norra Lingenäset i april då marken är täckt av sippor...
Många väljer att skåda på Håslövs ängar i maj. Foto Sven-Erik Magnusson

Trevliga platser att besöka i Vattenriket under sen vår,  maj-juni
 1.Egeside
 Sumpskog, fågelsång
 2. Ekenabben
 Fågelsång, rik flora
 3. Naturum Vattenriket
Besökscentrum, utställnng, guidningar, aktiviteter
 4. Forsakar
 Bokskog, ravin
 5. Hercules
 Nattsångare, rördrom
 6. Håslövs ängar
 Brushanespel, vadare
 7. Kanalhuset /Linnerundan
 Brun kärrhök, vadare
 8. Lägsta Punkten
 Sveriges lägsta markpunkt
 9. Mosslunda
 Fuktig betesmark, rik flora
 10. Storkcenter

 Häckande stork
 11. Sånnarna
 Strandpaddespel
 

Upplev Vattenriket under TIDIG VÅR, mars- april

Upplev Vattenriket under SOMMAR, juli-september

Upplev Vattenriket under HÖST och VINTER, oktober- februari

Tillbaka