Tidig vår i Vattenriket


I Vattenriket betyder detta växlande väder, ena dagen med snö och kyla, nästa med ljuvlig strålande sol. Perioden bjuder på upplevelser som premiär för öringfisket, idlek, tusentals rastande tranor, stora flockar av rastande simänder och orrspel. I slutet av perioden kan man njuta av vårblommornas färgprakt i de rika ädellövskogarna.

En fikapaus i skogen vid Norra Lingenäset i april då marken är täckt av sippor...
En fikapaus i skogen vid Norra Lingenäset i april då marken är täckt av sippor...
Foto Karin Magntorn

Trevliga platser att besöka i Vattenriket under tidig vår, mars- april

1. Balsberget
Vårblommor
2. Fjällmossen
Orrspel
3. Isternäset
Rastande änder, tidiga vadare
4. Kanalhuset / Linnerundan
Öringfiske, rastande änder
5. Näsby fält
Vårblommor
6. Pulken
Tranor, rastande änder
7. Torsebro
Idlek
8. Åsums ängar
Rastande änder

F. Fiskevårdsområden
Öringfiske
 

Upplev Vattenriket under VÅR- FÖRSOMMAR, maj-juni

Upplev Vattenriket under SOMMAR, juli-september

Upplev Vattenriket under HÖST och VINTER, oktober- februari

Tillbaka