BIOSFÄR 2010 - forskarkonferens 30 nov


Naturum Vattenriket slår upp portarna sista helgen i november 2010.
Den 30 november bjuder vi in till forskarkonferens BIOSFÄR 2010 med underrubriken
“Aktuella inblickar och utblickar från Kristianstads Vattenrike”.

Naturum. illustaration av Peter Elfman
Naturum Vattenriket. Illustration av Peter Elfman.

Målgrupp: Forskare och andra med intresse för biosfärforskning i Sverige, naturentreprenörer, journalister och informatörer, tjänstemän i kommun och Länsstyrelse, personal från andra biosfärområden eller kandidatområden, dvs alla med intresse för "biosfärforskning" i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.

Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike med naturum Vattenriket.

Tid och plats: naturum Vattenriket 30 november. Konferenstid 09.00-17.00, därefter middag, mingel och prat. Registrering från 08.30.

Konferenskostnad: 500 kr, som inkluderar fika, lunch och konferensmiddag. Ideella organisationer och studenter 200 kr.

Anmälan till: asa.pearce@kristianstad.se senast 1 november. Anmälan är bindande.
Ange i mail:
namn
arbetsplats
mobiltelefon
epost
faktureringsadress (inkl ev referensnummer)
meddelande (tex specialkost)

Program
08.30 Registrering
 
09.00 Välkomsttal av Högskolans rektor Lars Carlsson
 
Sven-Erik Magnusson
Vattenriket på 20 år och 20 minuter
 

Thomas Elmqvist
Biosfärområden som arena för forskning om hållbar utveckling: en resa från Vattenriket och ut i världen
 

FIKA
Magnus Thelaus
Sand- och pollenkorn från Lyngsjöområdet - vegetationsförändringar från medeltid och framåt
 
Ola Magntorn
Att läsa naturen. Elevers förståelse av månhornsbaggens landskap
 
Ann-Sofi Rehnstam-Holm
Algblomningar och infektioner –hänger de ihop?
 
FÖRLÄNGD LUNCH MED MÖJLIGHET TILL EN TITT PÅ NATURUM OCH NÄROMRÅDET
Lennart Mårtensson
Läckande soptippar och läkemedelsrester i avloppsvatten
 
Marie Stenseke
Friluftsliv - mer än stigar och fin natur
 
Jonas Dahl
Vad händer med Helge å och sjöarna i Vattenriket?
 
PAUS FÖR EFTERMIDDAGSFIKA
Henrik Smith
Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för hållbar jordbruksproduktion och ekosystemtjänster
 
Johan Elmberg
Från den lilla anden till det stora hela: om forskningens villkor och möjligheter i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
 
17.00 Konferensen avslutas
 
20.00 Middag, mingel och prat

Frågor
till: asa.pearce@kristianstad.se


Tillbaka