BIOSFÄR 2011 - konferens med bredd


Inblickar och utblickar, tillbakablickar och framåtblickar. Biosfär 2011 vidgade horisonten åt alla håll och över ämnesgränserna. Konferensen innehöll ett smörgåsbord av föredrag om allt från ålens utsatta situation till utterns återkomst i Vattenriket.

Under årets forskarkonferens Biosfär 2011 på naturum Vattenriket den 29 november var det bredd på både ämnen och deltagare. För andra året i rad blev det fullt hus och konferensen gav nya kontakter och samarbeten mellan de 60 deltagarna.

När Lars Carlsson, rektor för Högskolan Kristianstad och professor i statsvetenskap, välkomsttalat fick deltagarna höra Karin Magntorn, naturumföreståndare, berätta om några nedslag från naturums första år – med inte mindre än 160 000 besökare.

Under titeln ”Att blanda eld och vatten – problem och möjligheter i tvärvetenskaplig forskning” berättade Lars Carlsson om sina erfarenheter från olika tvärvetenskapliga projekt. Han betonade också vikten av att föra ut sina forskningsresultat med seminarier för berörda, faktablad till en bredare allmänhet och i facklitteraturen.

Förändringar i Helge å och Vattenrikets sjöar var ett tema för dagen. För drygt tio år sedan slog ekologerna larm om att säven minskade drastiskt, gässen ökade i antal och vattnet blev brunare i Hammarsjön och Araslövssjön.
Lena Vought, docent i vattenvård på Högskolan Kristianstad, blev intresserade av att ta reda på orsakerna till sävens tillbakagång, eftersom den är ett viktigt habitat för insekter, småfisk och småfåglar. På konferensen berättade hon att hon klarlagt att gässen äter av säven.
-Det ökade antalet gäss i vattenriket kan vara en förklaring till att säven minskar.

Emma Kritzberg, docent i akvatisk biologi, Lunds universitet, forskar kring det allt brunare vattnet i Helge å och andra vattendrag. Under dagen fick konferensdeltagarna berättade Mia Misther, utterexpert,  att den hotade uttern är på väg tillbaka till våra trakter.
Jonas Dahl, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, delade med sig av resultatet från sommarens malprovfiske, som visar att malen verkar vara ganska väl etablerad i Helge å. Sist visade naturfotograf Patrik Olofsson sina fantastiska bilder på Vattenrikets rovfåglar.

Konferensen är ett samarbete mellan Vattenriket och Högskolan Kristianstad. Arrangörerna Johan Elmberg, professor i zooekologi, Ingvar Holm, docent i zoofysiologi och Åsa Pearce, informationsansvarig, Vattenriket, var nöjda med dagen.
-Vi har bara fått positiva reaktioner! Flera menade att den till och med var mer givande än fjolårets. Många nya kontakter knöts och Högskolan Kristianstad och Vattenrike kom varandra ännu närmare, säger Åsa Pearce.

Och samarbetet fortsätter. I sin slutsummering utlovade Johan Elmberg på stående fot en tredje forskarkonferens - Biosfär 2012.

Välkomna!

Tillbaka