BIOSFÄR - forskningskonferens i Vattenriket


Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.

BIOSFÄR 2017
Måndag 20 november är det dags för årets forskningskonferens: Biosfär 2017 - med inblickar och utblickar från Vattenriket. Det blir en konferens fullspäckad med aktuella rön från forskar-världen med anknytning till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Varmt välkomna! SLUTSÅLT!


Målgrupp: Forskare, studenter, entreprenörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, journalister och informatörer, föreningsmänniskor – kort sagt alla med intresse för "biosfärforskning" i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Tid och plats: Naturum Vattenriket 20 november. Konferenstid 09.00-16.00, därefter mingel med musik och lättare förtäring. Registrering och fika från 08.15.
Konferenskostnad: 625 kr, inkluderar fika, lunch och mingel. Ideella organisationer och studenter 250 kr. Bankgiro: 657-9536, ange namn och Biosfär, eller betala vid registreringen.
Anmäl till: asa.pearce@kristianstad.se senast 3 november. Anmälan är bindande.
Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post, organisationsnummer/personnummer och meddelande (tex specialkost).

länk Program och inbjudan (pdf)

SLUTSÅLT!


PROGRAM
Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15-9.00 Registrering och fika

9.00 Välkomsttal, Anders Tell, kommunalråd Kristianstads kommun

Håkan Wallander, professor i markbiologi, Lunds universitet
Det tar lång tid att bilda ny jord – vulkanön Surtsey som exempel

Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers
Hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhetsarbete?

Jens Fjelkner, agronom och lantbrukare i Vattenriket
Betande djur för att rädda klimatet

10.45-11.00 Bensträckare med frukt

Andreas Jezek, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Projekt för en bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten

Karin Olsson, vattenhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne
Järn- och aluminiumurlakning från invallningar på torvjordar

Ola Svahn, forskare, och Erland Björklund, professor, Högskolan Kristianstad
Utsläpp av läkemedel och antibiotika från reningsverk till Vattenrikets sjöar och åar

12.30 -13.15 Lunch på Café Årum

Krister Larsson, biolog, Allma Natur och Kultur
Insekter som signalarter för höga naturvärden i våra öppna kulturmarker

Pål Axel Olsson, professor biodiversitet, Lunds universitet
Det kryllar i sanden - uppföljning i projektet Sand Life

Sanne Bergman, student, Högskolan Kristianstad
Uttrarna yttrar sig - en DNA-analys av Vattenrikets utterpopulation

14.45-15.15 Bensträckare med kaffe

Camilla Olsson, doktorand, Högskolan Kristianstad
Satellitmärkta grågäss visar vägen i odlingslandskapet

John Hallmén, insektsfotograf
Gissa fejset! Sugsnablar, fasettögon och vassa käkar – småkrypens värld i makroperspektiv

16.15-17.00 Mingel med mat och musik i naturums utställning

Tillbaka