Fåglar i Vattenriket


Kristianstads Vattenrike är fågelskådarnas paradis! Eftersom det finns både skogar, vattendrag, sjöar och strandängar i Vattenriket trivs många olika fågelarter. I Kristianstads Vattenrike skådar man fågel året om! 
På denna sidan kan ta del av  några av alla de arter som du själv har chans att se under dina vandringar i Vattenriket. 

Mer om fåglarna i Kristianstads Vattenrike

Vill du läsa om fler fåglar än de som finns här, kika på Wildlife gardens hemsidaGäss

Gäss Kanadagås  
 Grågås / sädgås Kanadagås

Måsfåglar

Fiskmås Skrattmås Gråtrut Svarttärna  
 Fiskmås Skrattmås  Gråtrut Svarttärna

Änder och sumphöns

Sothöna Gräsand Skedand Gravand Stjärtand
 Sothöna/Rörhöna Gräsand  Skedand Gravand  Stjärtand
Bläsand Årta Kricka Vigg Knipa
Bläsand  Årta Kricka  Vigg Knipa
Storskrak
Storskrak

Vadarfåglar

Rödbena Storspov Enkelbeckasin Tofsvipa Rödspov
 Rödbena Storspov   Enkelbeckasin Tofsvipa   Rödspov 
Brushane
Brushane 

Rovfåglar

Brun Kärrhök Blå Kärrhök Havsörn Glada Tornfalk
Brun kärrhök Blå kärrhök   Havsörn Glada    Tornfalk

Övriga fåglar

Gulärla Häger Skäggmes Pungmes Sävsparv
Gulärla Häger   Skäggmes Pungmes Sävsparv
Kungsfiskare
Kungsfiskare

Mer om fåglarna i Vattenriket

En  sammanställning över samtliga observerade (260 st) och regelbundet häckande (130 st) arterna i Ramsarområdet i Kristianstads Vattenrike hittar du i följande pdf-fil (sv och eng).

Fåglar i Ramsarområdet längs Helgeåns nedre delar i Kristianstads Vattenrike. Sammanställt av Hans Cronert, uppdaterad nov-2001.

Birds in the Ramsar-site along the lower reaches of Helgeån, Kristianstads Vattenrike, Scania, Sweden. Compiled by Hans Cronert, version nov 2001.

Strandängsfåglar längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike 2009 –med jämförelser bakåt i tiden. Hans Cronert

Storkar i Kristianstads Vattenrike
Läs mer om storken i Vattenriket, rapportera storkobservationer och följ storkarna i trakten genom regelbunden information.

Tranor i Kristianstads Vattenrike
Sedan några år tillbaka rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrikes under våren! På transidorna kan du läsa mer och från mars månad varje år rapportera och ta del av andras rapporter.

Örnar i Kristianstads Vattenrike
En stor del av landets havsörnar tillbringar vintern i Kristianstads Vattenrike och längs den närbelägna kusten. Naturfotografen och skribenten Patrik Olofsson oss en beskrivning i bild och ord av örnarna i Vattenriket.

Nordöstra Skånes Fågelklubb finns på www.spoven.com

Tillbaka