Brun kärrhök


Circus aeruginosus 

tofsvipa
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Den bruna kärrhöken trivs där det växer vass. Över vassen, men även över strandängen jagar kärrhöken efter sorkar, grodor och fåglar. När den flyger är den lätt att känna igen på att den flyger lite vinglande och håller vingarna som ett V. 

Hanen har tydliga färger på vingarnas ovansida, medan honan är mer enfärgat brun. Kärrhökarna syns i Vattenriket mellan mars/april och oktober. 

Den bruna kärrhöken har funnits här i trakten i många tusen år, kanske sedan järnåldern. Under 1800-talet minskade den kraftigt i antal, eftersom många småbäckar och sjöar torrlades. Den fridlystes därför i början av 1900-talet, men har ökat igen på senare tid. Under 1995 när man räknade man antalet kärrhökar häckade här ca 50 par. 

Megafon Lyssna

Tillbaka