Fiskmås


Anser anser / Anser fabalis

Kanadagås
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Fiskmåsar ser man i många olika miljöer. Ibland ser man stora flockar flyga bakom böndernas traktorer, men ofta ser man också fiskmåsen i stan, där den letar efter mat till exempel på soptippen. I Skåne var den mycket vanligare förr än den är nu. Man misstänker att fiskmåsens minskning hänger ihop med att gråtruten under samma tid har ökat. Trots allt är den fortfarande en mycket vanlig fågel, i Skåne finns runt 2 000 häckande par. De flesta skånska fiskmåsarna är flyttfåglar, som kommer tillbaks i mars till våra trakter. Fiskmåsen är ganska lik just gråtruten och många förväxlar nog dessa båda måsfåglar. Men, titta på fiskmåsens ben! De är gula och gråtrutens är rosa. Dessutom är gråtruten mycket större.

För den som vandrar Linnérundan i Kristianstads Vattenrike i april kan man inte undvika att lägga märke till fiskmåsarna som håller till på Härlövsborgs sidan, där den gamla soptippen också finns...

 

 

Tillbaka