Gravand


Tadorna tadorna

Kanadagås
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Gravänder håller till vid havet eller vid vattensamlingar på strandängar. 

Sina bon har de i torra delar av våtmarken, gärna i gamla kaninhål eller i hålor längs stengärdsgårdar. De lämnar boet för att fånga smådjur i vattensamlingarna. När ungarna kläckts ur äggen kan de precis som gräsandsungarna simma direkt! 

Gravänder kan övervintra längs den skånska kusten, men om de flyttar kommer de tillbaks under mars månad. 

Vid räkningar av häckande fåglar har man kommit fram till att det ungefär häckar 250 par gravänder i sjöar och vattendrag i inlandet men betydligt fler, över 1 300 par, vid kusten. På våra strandängar och dammar i Vattenriket, till exempel på Isternäset och i Karpalundsdammarna häckar gravand.

Megafon Lyssna

Tillbaka