Grågås och sädgås


Anser anser / Anser fabalis

Kanadagås
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Gäss håller gärna till på ängar och åkrar. De vill ha nära till vattensamlingar där de kan bada och övernatta. Det finns många olika sorters vilda gäss men de tre vanligaste här i Vattenriket är grågås, sädgås och kanadagås. På denna bilden ser du grågås (till vänster) och sädgås (till höger). Grågåsen är som du hör på namnet en gråaktig gås. Det är bara näbben och fötterna som är rosa. Grågässen häckar här men de allra flesta flyttar från Skåne efter häckningen och tillbringar vintern i norra Europa. De kommer tillbaks till våra strandängar och sjöar redan i februari eller mars och kan lägga ägg även om det ligger is på vattendragen. Sädgåsen finns hos oss i Skåne i stort sett bara under vintern, sent på hösten och tidigt på våren. På sommaren flyger de upp till Lappland och norra Finland för att häcka. De är mycket lika grågässen. Sädgåsen är dock mörkare. De har även oranga ben och näbb. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att grågäss övervintrar i Skåne. Då finns båda arterna här men ser man en gråaktig gås under sommaren är det som regel en grågås.

Megafon Lyssna

 

Tillbaka