Glada


Milvus milvus

tofsvipa
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Rovfåglarna flyger lågt över strandängen eller vassen och spanar efter byten, som sorkar, fågelägg eller ungar. Det finns flera olika rovfåglar i Kristianstads Vattenrike. På vintern ser man ofta havsörn, medan ormvråk, tornfalk, kärrhök och glada är de vanligaste på sommaren.

På bilden ser du en glada. För att säkert känna igen den skall du titta på stjärten. Gladan har en lång och kluven stjärt, som den vickar på för att styra sin flykt.

Trots att man ofta ser gladorna över en strandäng, så häckar de inte där, utan ofta i en skog i närheten. De behöver alltså ett varierat landskap med både skog och öppna marker. Under 1970-talet var gladan mycket sällsynt i Skåne, det fanns bara ca 40 par. 

Genom att ge gladorna giftfri mat (avfall från slakterier) under vintern har gladorna blivit vanliga igen och idag finns det runt 600 par i Skåne, varav några tiotal här. 

 

Tillbaka