Rödbena


Tringa totanus 

rödbena
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

När rödbenan sätter sig på en stängselstolpe är den lätt att känna igen. Då ser man tydligt de långa röda benen som har gett namn åt fågeln. När rödbenan flyger kan man med kikare se att den är vit i bakkanten av vingarna och stjärten. 

Lätt att känna igen är också rödbenans läte när den försvarar sitt revir.

Med den långa röda näbben kan rödbenan fånga smådjur och maskar på land eller i vattenpölarna på strandängen. Rödbenorna klarar av att häcka även på strandängar som är sämre hävdade och är därför inte särskilt hotade i Skåne, där nästan 900 par häckar. 
I Kristianstads Vattenrike är rödbenan efter tofsvipan och enkelbeckasinen den vanligaste vadarfågeln på strandängarna. Vid en inventering 1997 räknade man in runt 130 par av rödbena i Vattenriket. 

Megafon Lyssna

Tillbaka