Rödspov


Limosa limosa  

tofsvipa
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Rödspoven är Kristianstads kommunfågel! Den kan också vara en symbol för att det arbete som läggs ner inom Kristianstads Vattenrike lyckas! Rödspoven är nämligen en kräsen fågel, den trivs bara på de strandängar som hålls öppna och välhävdade och som översvämmas varje vårvinter. 
Runt 1965 fanns nästan 100 par rödspovar på strandängarna runt Helge å, men i takt med att fler och fler kor försvann ifrån strandängarna och högt gräs och buskar tog över, så minskade rödspoven. När Kristianstads Vattenrike började sin verksamhet 1989 fanns under 40 par av rödspov kvar. Vid en inventering våren 1997 kunde Fågelklubben glädjande nog konstadera 65 par av rödspov! Detta utgjorde över 90% av alla Skånes rödspovar. De senaste åren har det gått sämre för rödspovarna (liksom många andra vadare) i Vattenriket och övriga Europa.

Rödspovarna är flyttfåglar och kommer till Skåne i mitten av mars. Om man ger sig ut på strandängarna i början av april och framåt kan man inte undgå att höra och se rödspoven. Den har ett högt läte och  i luften ser man de vita vingbanden glänsa till. När man kommer nära kan man också se den vackra röda färgen- och att rödspovens näbb faktiskt är helt rak till skillnad från storspovens!

 

Tillbaka