Tofsvipa


Vanellus vanellus 

tofsvipa
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Redan i februari och mars brukar man se de första tofsviporna flyga över åkrar och strandängar. Då har hanen flyguppvisning för honan innan de skall para sig.
I luften gör han tvära kast och skriker eller visslar med gäll ton. Det ser faktiskt ut som om de har jättekul! Det kallas för spelflykt. Tofsvipornas vingar är stora och trubbiga och det ser nästan ut som om de har tumvantar på sig när de flyger. 

Tofsvipan är en av de vanligaste vadarfåglarna på strandängen. De trivs både på åkrar och blötare ängar och levar av maskar och småkryp. I Skåne finns det ungefär 15 000 par tofsvipor och hos oss i Kristianstads Vattenrike fanns det vid inventeringen 1993 runt 150 par på de tre största strandängarna. 

Megafon Lyssna

Tillbaka