Nytt gömsle för örnskådare

15 februari, 2018

Med nya örngömslet nyttjar Göran Frisk vildgässen ut till sista fjäderspetsen. I sitt viltslakteri förädlar han kött från gäss som jagats för att minska skador på lantbruket. Restprodukterna blir mat till örnarna utanför gömslet.

De senaste decennierna har antalet rastande gäss i Vattenriket ökat. Till glädje för fågelintresserade och matglada, men till bekymmer för lantbrukare som riskerar att få stora skador på sin skörd. För att hålla gässen i schack skräms de och skyddsjagas.

Göran Frisk är gåsaskrämmare på uppdrag av Länsstyrelsens gås- och tranförvaltningsgrupp. För ett par år sedan startade han ett viltslakteri, som förädlar köttet från vildgäss.  Nu utökar han sin verksamhet i Egeside med ett bokningsbart örngömsle.

Intill gömslet åtlar han med restprodukter från slakteriet.
-Det här är ett sätt att ta tillvara gässen ända ut till sista fjäderspets, säger han.

Gömslet rymmer upp till fem personer som helst ska smyga in tidigt i gryningen – för att inte störa örnarna. Han har satsat på lite extra komfort för skådarna.
- Det är gott om plats att stå upp, här finns en toalett – man kan till och med övernatta om man vill. Kanske kan man säga att det är lite lyx.

Örnar lättast se på vintern
Egeside är ett av områdena i Vattenriket där örnar samlas på vintern. De äter gärna skadade eller döda gäss. Göras åtel lockar inte bara örnar.
-Gömslet ger även chans att se andra fåglar, just nu finns det många vanliga glador och en av den ovanliga arten brun glada som flyger i området.

Till hjälp att bygga upp en naturlig miljö utanför gömslet har han vänt sig till naturfotograferna Patrik Olofsson och Kristian Gärdsborn.
-Vi placerade ut stenar och grenar så att fåglarna får fina sittplatser i anslutning till matplatsen, säger Göran. 

För Göran Frisk har örnar en speciell fascination:
-De är väldiga fåglar och svåra att komma inpå livet. Därför är det häftigt att sitta i ett gömsle där man kan se dem på 50 meters avstånd. Då kan man verkligen känna deras storlek och styrka.

Den som är intresserad kan leta upp Görans gömsle på facebook. Sök efter: friskens örn och fotogömsle

Text och foto: Åsa Pearce

Våtmarker är en fantastisk tillgång för städer

1 februari, 2018

Våtmarkerna längs Helge å skyddar Kristianstad mot översvämning, bjuder på härliga naturupplevelser och minskar näringsläckaget till Östersjön. På Internationella våtmarksdagen slår vi ett extra slag för Vattenrikets våtmarker.

Den andra februari firas Internationella våtmarksdagen av de 160 länder som skrivit på Ramsarkonventionen. Dagen firas för att lyfta fram alla de gratis tjänster, ekosystemtjänster, som våtmarkerna bjuder på.

I år uppmärksammas stadsnära våtmarker lite extra. Staden Kristianstad ligger mitt i ett våtmarksområde – till stor nytta och glädje för oss som bor här.

Kristianstad har ett utsatt läge för översvämningar, eftersom delar ligger under havets vattennivå – lägsta punkten 2,32 muh. En av de nyttor som våtmarkerna i Vattenriket ger oss är att jämna ut flödet i ån genom strandängarnas förmåga att svälja stora mängder vatten.

Våtmarkerna längs Helge å förser oss med många fler ekosystemtjänster: vattenrening, biologisk mångfald och naturupplevelser är några av dessa. Värda att slå ett slag för alla dagar på året!

Från vattensjukt till vattenrikt
Inställningen till våtmarker har förändrats över tiden. När Kristianstad grundades 1614 såg danske kong Christian IV våtmarkerna som en tillgång och ett skydd mot svenskarna.

I århundanden användes strandängarna till bete och slåtter, vilket gav fina strandängar med sina speciella växter och fåglar. Vid mitten av 1900-talet när allt fler flyttade till städerna sågs våtmarkerna som osund träskmark, som bara dög som soptipp.

Fram på 1970-talet ökade kunskapen och medvetenheten om miljön och man slutade slänga skräp vid Helge å. I dag betar kor på Isternäset och utter och mal simmar i ån igen.

Attityden till våtmarker har förändrats. Ett tydligt bevis för detta är att naturum byggts i strandkanten av Helge å omgivet av videbuskar och vass.

Fakta: Ramsarkonventionen
- internationell överenskommelse för att bevara och nyttja våtmarker, sjöar och vattendrag på ett hållbart sätt.
- 160 medlemsstater.
- I Sverige finns 51 utpekade Ramsarområden – varav ett längs Helge å.
- Läs mer här: https://rsis.ramsar.org/ris/16

Vattenrikets ekosystemtjänster:
Filmen Vattenrikets ekosystemtjänster visas på naturum hela dagen. Du kan också se filmen här: http://www.vattenriket.kristianstad.se/film/

Örntid i Vattenriket

19 januari, 2018

Vintertid är örntid i Vattenriket. Nordöstra Skånes fågelklubb räknade ett sextiotal havsörnar för två veckor sedan. Det är något fler än i fjol. Nu är bästa tiden att spana efter denna Vattenrikets gigant.

Flest örnar räknade fågelklubben i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse. Här blev det 28-30 individer. Det är drygt tio fler än 2017. Även i området söder om Hammarsjön var det gott om örnar; 12-13 individer. Vid Hammarsjön var det lite färre än väntat, 6-7 individer. Det kan bero på högvatten och brist på byte.

På vintern drar Sveriges och Finlands havsörnar söderut. Ett av landets finaste övervintringsområden finns i Vattenriket och längs nordöstra Skånes kust. Flacka åstränder, slättsjöar, strandängar och skärgård erbjuder örnarna ostörda vidder och gott om mat.

Fina möjligheter skåda örn

Vattenriket bjuder på fina möjligheter att skåda örn. Pulken, Åsums ängar och Isternäset är några besöksplatser med goda chanser till örnkryss.

Tosteberga hamn är bästa stället att få se örnar vid kusten. På söndag 21 januari finns Nordöstra Skånes Fågelklubb på plats för att visa och berätta om fågeln som kan bli mer än två meter mellan vingspetsarna.

En vecka senare är det dags för den årliga bussturen från naturum Vattenriket till Tosteberga. Häng med så blir det guidning och grillad korv. Den 27 januari visar Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare, fantastiska bilder från sina år med örnarna i Vattenriket på naturum.

På lördagarna i januari blir örnprat för små öron på naturum. Lyssna när naturvägledare berättar om örnar och se filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Naturums örnaktiviter:

ÖRNPRAT FÖR SMÅ ÖRON 
Lördag 20 januari kl 12

Naturpedagogen berättar om örnar och visar filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

ÖRNDAG I TOSTEBERGA HAMN
Söndag 21 januari kl 9–13 i Tosteberga hamn vid bodarna

Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

ÖRNPRAT FÖR SMÅ ÖRON 
Lördag 27 januari kl 12

Naturpedagogen berättar om örnar och visar filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

ÖRNARNA I VATTENRIKET
Lördag 27 januari kl 14–15

Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare, visar fantastiska bilder från sina år med örnarna i Vattenriket.

ÖRNBUSS TILL TOSTEBERGA
Söndag 28 januari kl 9–13 avgång från naturums parkering
.  Ta bussen till de övervintrande örnarna vid kusten. Biljetter 100 kr. Förköp på naturum eller vi Swish. Ring i så fall receptionen 044-13 23 30 för instruktion. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma kläder och kikare. Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Sång och dans i Vattenriket

3 januari, 2018

I vår blir det massor med sång och dans i Vattenriket. Melodifestival och trandans är några av höjdpunkterna.

Först ut på scenen är havsörnarna. I januari blir det örnprat för både små och stora öron på naturum.

När melodifestivalen virvlar in i staden kan du ta chansen att rösta fram Vattenriktes vassaste sångare!

Under våren kommer flera namnkunniga fågelkonstnärer till naturum. Författaren, konstnären och skådaren Lars Jonsson berättar utifrån sin bok ”Vinterfåglar”.

Fotografen Patrik Olofsson har följt tranorna till vinterkvarteren i södra Spanien. Och fotografen Roine Magnusson visar bilder från Augustprisnominerade boken ”Nära fåglar”.

På februarilovet tävlar vi i djurolympiad och bygger bon åt fåglar, humlor och bin. Kanske vill du prova att tova?

I slutet av mars dansar tranorna in våren vid Pulken. Kom ut och njut av skådespelet. Vill du vara med och ta emot besökare som tranvärd anmäler du dig till naturum@kristianstad.se

Längre fram njuter vi av härliga skogsbad, vårmorgon vid Vramsån och biosfärbuss med smak av Vattenriket. 

Naturums vårprogram finns att hämta på naturum Vattenriket och på hemsidan: www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

God jul från Vattenriket!

20 december, 2017

Just nu gör Vattenriket minst sagt skäl för sitt namn! Vattnet i Helge å står högt och strandängarna svämmas över i ett spännande landskap.

De översvämmade strandängarna jämnar ut flödet i ån och bjuder på fantastiska vyer. När ängarna svämmas över gödslas de och mindre näring läcker ut i havet. Strandängarna ger oss dessa ekosystemtjänster helt gratis – bra för både natur och människor!

Passa på att njuta av högvattenvyerna från naturums takterrass och Café Årums servering. När nivån ligger under 1,40 meter över havet går du torrskodd ut på de vattenrika strandängarna längs Linnérundan. Skulle temperaturen krypa under nollan bjuder högvattnet på finfin skridskoåkning.

Ut och njut av Vattenriket under ledigheten!

Ny vandringsled i Vattenriket. Under året har natur- och friluftstekniker Håkan Östberg undersökt möjligheterna att skapa en vandringsled tvärs genom Vattenriket. Förslaget rymmer stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på slätten och våtmarkerna längs Helge å. Vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog tillbaka uppemot åslandskapet igen. Förstudien blir klar vid årsskiftet.

Smakfullt höstlov på naturum. Kreativt, färgglatt och glädjefullt! Många tog chansen att vara med om naturums smakfulla pyssel på höstlovet. På programmet stod grönsakstryck, biosfärolympiad, musiksaga och fågelmatarbygge.

Kunskap, mingel och uttershow på Biosfär. Årets biosfärkonferens blev en dag full dag av ny kunskap, god mat och nätverkande. Vi fick höra hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt och vi fick bekanta oss med Vattenrikets gäss och insekter. Och plötsligt dök en utter upp alldeles utanför fönstret.

Järnproblem fokus för konferens. Länsstyrelsens studie visade på extremt höga halter järn och aluminium i Fredriksdalsviken. I förra veckan hölls slutkonferens i projektet som syftar till att minska effekten av urlakning från invallningar på torvjordar.

Naturums vårprogram är klart. Vi ser fram emot melodifestival och trandans som några av vårvinterns höjdpunkter. Inne på naturum möter du Vattenrikets vassaste sångare, så kom och rösta! Men först på scen är förstås havsörnarna med örnprat för små och stora öron.