Ovanligt högt vattenstånd i havet

5 januari, 2017

I går eftermiddag mätte SMHI vattenståndet i Hanöbukten till mellan 1,20 och 1,09  meter över medelvattenståndet i havet. Det är rekordnivåer. 

I Simrishamn observerades +120 cm, vilket är 10 cm över det tidigare rekordet från 2001. Det höga vattenståndet beror, enligt SMHI:s vakthavande oceanograf Sian de Koster, på att flera olika väderfenomen sammanträffade.
- Det fanns mycket vatten i södra Östersjön. Sedan pressade ett lågtryck och starka vindar vattnet mot kusten.

SMHI gick ut med en klass 2-varning för onsdagen. I Åhus hamn steg vattnet fort under eftermiddagen. När det stod som högst svämmades hamnpromenaden över och Räddningstjänsten fick lägga upp sandsäckar för att skydda husen på Äspetsidan. 

Under onsdagskvällen började vattnet sjunka och på natten sänkte SMHI sin varning till klass 1. Vattenståndet är dock fortfarande mycket högt i hela södra och sydöstra Östersjön. Nordostliga kulingvindar har blåst vattnet norrifrån och det har svårt att komma undan.

Högvattnet i havet fick inte så stor påverkan på Helgeåns vattennivå inne i Kristianstad. På onsdagen låg det på 0,8 möh. Det väntas öka till 0,9 inom det närmaste dygnet, innan det vänder nedåt igen. Det beror på att flödet i Helge å är mycket lågt, 20-25 m³/s, vilket innebär att ån inte fyller på med särskilt stora vattenmängder.

C4 Tekniks mätinstrument i Åhus hamn nådde +1, 29 möh strax före klockan fyra på eftermiddagen den 4 januari. Det är 13 centimeter lägre än tidigare rekord i området på +1,42 enligt mätsystemet  HHV.

Text: Åsa Pearce
Foto: Lennart Johanzon och Karin Magntorn

Share This Post

God jul från Vattenriket!

20 december, 2016


Foto: Hans Cronert

När Vattenrikets tioårsutvärdering, periodic review, blev godkänd av Unesco i våras började vi blicka framåt. Vårt uppdrag att vara en neutral arena för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden i dialog och samverkan fortsätter. I november antog kommunstyrelsen Vattenrikets Handlingsprogram för 2016-2020.  

Under året har ekosystemtjänster – de tjänster som naturen bjuder oss människor på alldeles gratis – varit i fokus för arbetet i Vattenriket. Naturums artrika upplevelser lyfter fram artrikedom och ekosystemtjänster. På höstlovet hamnade arter av ett lite annorlunda slag i fokus. Då visade konstnären Niklas Fännick sina fantastiska djur gjorda av… skrot! Skrotdjur fyller naturum på höstlovet.

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var också fokus på Biosfär 2016. Biosfärkontorets och Högskolan Kristianstads forskningskonferens greppade om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven. Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016.

Vattenrikets ekosystemtjänster och vattnets väg från källa till hav spelar huvudroll i två nya filmer med premiär inom kort. Under året har fotograf Patrik Olofsson hittat nya miljöer och infallsvinklar på vår fina natur. Vattenrikets rika natur i två nya filmer.  

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring. Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa.

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina bästa lekvatten i Sånnarnas naturreservat vid Åhus. Skulle gropen med växa igen skulle paddorna försvinna. För att hjälpa paddan har man därför slagit sly i gropen. Stor maskin hjälper liten padda.

I somras undersökte marinbiolog Lena Svensson livet i Vattenrikets strandnära områdena. Hon använde två nya metoder; småryssjor och en så kallad landvad. Storspiggen dominerade nämligen i näten. Här kan vi ha en förklaring till den stora mängden alger i området. Blir spiggen för många äter de upp de små kräftdjuren, som skulle hållit algerna i schack. Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan.

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderar Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området. Glädjande nog ligger resultatet för årets turistekonomiska analys helt i linje med 2011 och 2013. Två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet. Vattenrikets turister ger klirr i kassan.

God jul, gott nytt år och många sköna stunder ute i Vattenriket önskar vi er!

Hälsningar Carina Wettemark
biosfärkoordinator

Share This Post

Vattenrikets turister ger klirr i kassan

16 december, 2016

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderade naturum Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området.


Handelns utredningsinstitut, HUI, har gjort en besökskartläggning och turistekonomisk analys för naturum Vattenriket. Den bygger på 1500 personlig intervjuer som gjordes på naturum april-oktober. Resultatet ligger helt i linje med tidigare analyser 2011 och 2013.
- Naturturism är ett av tre utpekade teman med stor utvecklinspotential för turistföretagen i vårt område. Den här analysen är en bekräftelse på att naturum Vattenriket är en viktig dragare, säger Eva Berglund, turismstrateg, Kristianstads kommun.

Analysen visar att  två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet.
-Det är glädjande att vi fortsätter att ha en så stor andel tillresta besökare på naturum, säger Karin Magntorn.

Fina omdömen på TripAdvisor
En bidragande faktor till de många internationella besökarna (15 procent) kan vara de positiva omdömen som besökare lämnar om Vattenriket på TripAdvisor. Naturum Vattenriket har fått den fina utmärkelsen Certificate of Excellence – ett kvitto för boenden, sevärdheter och restauranger som kontinuerligt får bra omdömen från resenärer.

Den som söker på TripAdvisor efter ”naturupplevelser i Skåne” hittar naturum Vattenriket på första plats. Sedan naturum Vattenriket öppnade 27 november 2010 har 736 000 besök räknats. Och många är mycket nöjda med sitt besöka. I receptionen ligger den tionde (!) gästboken i ordningen.

Fantastiska naturupplevelser mitt i stan
Den som bläddrar kan glädjas åt massor med fantastisk omdömen på flera olika språk.
-Kristianstad är en fantastisk stad som har kvar mycket av sina naturliga omgivningar. Här finns fantastiska naturupplevelser som utter och kungsfiskare mitt i stan. Sedan gör naturum sitt till för att förgylla besöket, säger Karin Magntorn.

En tredjedel av besökarna i den turistekonomiska analysen uppger att de bor i Kristianstad.
-Vi märker att Kristianstadsborna kommer tillbaka många gånger för att vara med på våra aktiviter, säger Karin.
På lördagar och söndagar nu i december kan pysselsugna barn i vuxet sällskap komma hit till naturum och pyssla.
-Vi har laddat med nötter, kottar och annat naturligt pysselmaterial. Välkomna!

Här kan du läsa hela rapporten.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson och Åsa Pearce

Share This Post

Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa

2 december, 2016

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring.

-Det var roligt och hedrande att bli tillfrågad om att medverka. Att delta i internationella konferenser är dessutom en del i vårt uppdrag att sprida vårt arbetssätt i världsnätverken, säger Carina Wettemark.

Hon ser konferensen som ett tillfälle att få inspirera andra och samtidigt själv bli inspirerad. Som huvudtalare blev hon intervjuad i en expertpanel och fick hålla föredrag om Vattenrikets arbete.
– Det var ett stort intresse för community building, hur vi arbetar med lokal förankring och biosfärambassadörer.

Holländarna har planer på att anlägga ett besökscentrum i Waddensee och funderar på att placera det långt ute i fin natur.
-Då berättade jag hur lyckat det blev när vi tänkte precis tvärtom och byggde naturum Vattenriket riktigt tätortsnära, med mindre anläggningar ute i landskapet runt omkring.

Holländarnas intresse var brett och omfattade allt från monitoring och inventeringar  av växter och djur till facebook och instagram. Själva använder de mest twitter.

Med sig hem fick Carina ny kunskap om hur holländarna arbetar med  stora projekt.
-Sedan har jag vidgat vårt kontaktnät och fått ny kunskap om hur man arbetar med ekosystemtjänster på kommunal nivå, som vi kan ha nytta av.

Carina ser på deltagande i konferensen i världsarvet Waddensee som början på ett längre samarbete.
– Holländarna vill gärna komma och hälsa på och se hur vi arbetar i Vattenriket och vi har en del att lära av dem. De arbetar till exempel med branding på ett spännande sätt.

Text: Åsa Pearce
Foto: Gerard van der Veer

Share This Post

Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016

23 november, 2016

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var fokus på Biosfär 2016. Årets forskningskonferens presenterade ett smörgåsbord nya rön om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven.

Begreppet ekosystemtjänst har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och forskningen har tagit stora kliv framåt.
- Därför har vi valt detta livsviktiga begrepp som fokus för konferensen Biosfär 2016. Det är också viktigt för oss att lyfta fram all forskning som sker inom biosfärområdet, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Vattenriket en hjärtefråga
Kommunalråd Heléne Fritzon invigningstalade.
- Vattenriket är en av mina hjärtefrågor. Tillsammans med frågor om utbildning och kunskap. Jag är jätteglad att vi kan knyta samman forskningen, Högskolan och arbetet med Vattenriket med särskilt fokus på de tjänster som naturen bjuder oss på helt gratis.

Att Kristianstad är en riktig ”hotspot” för alla typer av ekosystemtjänster stod klart när Elin Enfors Kautsky, forskare vid Stockholm Resilience Centre, berättade om resultatet av sitt senaste forskningsprojekt i Helgeåns avrinningsområde.
- Här finns mer än genomsnittet bland alla de kommuner vi analyserat, sa hon.
Ekolog Anna Grönlund, som kartlagt ekosystemtjänster i Kristianstads kommun, delade med sig av resultatet.
- Fokus i arbetet har legat på att göra tjänsterna synliga, på karta och i ord och bild.

Hur gör man ett äpple?
I år och nästa år arbetar naturum Vattenriket extra mycket för att förklara vad ekosystemtjänster är med konkreta exempel.
- Vi ägnade förra vintern åt att fundera kring hur vi skulle  kommunicera begreppet på ett begripligt sätt. Vi ville börja med positiva naturupplevelser för att sedan kunna komma fram till en förståelse för begreppet, förklarade Karin Magntorn, naturumföreståndare.
Frukten av tankearbetet blev en artig mångfaldsrunda runt naturum som berättar om alla de ekosystemtjänster som behövs för att göra ett äpple – från fotosyntes till pollinering.

Sedan tog moderator Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad, genom en rad föredrag kopplade till Vattenrikets många arter. Ivan Olsson, fil doktor, berättade om arbetet för att få tillbaka målarmusslan till skånska vattendrag.
Universitetslektor Thomas Beery och hans studenter lyfte fram Vattenriket som en viktig arena i undervisningen för Högskolan Kristianstad.

Vattenriket – inte bara vått…
Ett par föredrag uppehöll sig på de torra sandig delarna av Vattenriket. Joachim Regnéll och Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad, föreläste om hur ett ohållbart jordbruk genom tiderna skapat värdefull sandstäpp. Fotograf och inventerare Mikael Gustafsson gav sin syn på strandpaddans framtidsutsikter.

63 skyddsvärda insektsarter - så många småkryp hittade biolog Niklas Johansson när han inventerade insekter i sanddynerna vid Nyehusen i sommar. Nu är han orolig för deras fortlevnad.
-Det har skett stora förändringar sedan 1930talet – både bebyggelse och igenväxning. Längst ner mot havet på dynerna finns många arter kvar, men en bit in i landet har de försvunnet. Det hög tid att återställa ekosystemen, visade han på kartan från Ravlunda till Nyehusen.

Med fantastiska bilder och nya rön om tärnornas flyttningar över världshaven avrundade fotograf Patrik Olofsson och universitetslektor Johanna Grönroos Biosfär 2016.
Längst flyttar silvertärnorna. Under sin livstid flyttar silvertärnan en sträcka som motsvarar 33 varv runt jorden – det du!

Biosfärkonferensen är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post