Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Världsvattendagen lyfter fram naturens tjänster

torsdag, 22 mars, 2018

Hur kan vi minska problem med översvämning, torka och övergödning i  haven? Svaret finns i de tjänster som naturen bjuder oss på. I dag 22 mars firas Världsvattendagen över hela världen. I år med fokus på ekosystemtjänster.


Naturen och dess tjänster kan lösa många av våra vattenutmaningar. Genom att skapa förutsättningar för naturen att leverera dem kan säkra vattenkvalitet och människors hälsa.
-I Vattenriket arbetar vi för att lyfta fram de ekosystemtjänster som naturen ger oss och för att öka kunskapen och öka förståelsen för värdena, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Ett resultat är att attityden till våtmarkerna längs Helge å förändrats. På 1970-talet ansågs våtmarkerna helt värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Kristianstad mot översvämning och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Våtmarker minskar näringsläckaget
Under de senaste tio åren har Vattenriket arbetat aktivt med att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet. Dessa fångar upp kväve och fosfor och hjälper till att minska näringsläckaget till Helge å och Östersjön. Våtmarker i landskapet är ett exempel på de naturbaserade lösningar som Världsvattendagen lyfter fram idag.

En annan viktig del i Vattenrikets arbete är samarbetet med forskningen. Elin Enfors Kautsky på Stockholm Resilience Center studerar hur man kan integrera ekosystemtjänster i hela Helgeåns avrinningsområde.
-Det som sker uppströms påverkar nedströms. Ett intensivt skogsbruk i norra delarna av avrinningsområde gör att vattnet nedströms blir brunare. Det påverkar den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Därför är det viktigt att vi samverkar så att vi kan bruka området, utan att förbruka det, säger Carina Wettemark.

Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Läs också en intervju med biosfärkoordinator Carina Wettemark om Vattenrikets arbete kopplat till vatten och Agenda 2030 på Unescos hemsida.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Vattenriket besöktes av nya Biosfärområde Møn

fredag, 16 mars, 2018

Den danska ön Møn nominerades som biosfärområde i juni i fjol. I fredags besökte det nya biosfärområdets  politiker och tjänstemän Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

-Det är roligt att vara delaktig och utbyta erfarenheter med det första moderna danska biosfärområdet, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Kristianstads kommunalråd Anders Tell håller med:
 -Det är positivt att Vordingsborgs kommun vänder sig till oss och vill veta hur vi utvecklat vårt biosfärområdet, säger han. Här har politiken varit med och stöttat Vattenriket ända sedan starten i slutet på 1980-talet.

Anders Tell lyfter fram Vattenrikets samrådsgrupp som en väg att utveckla området i samarbete med tjänstemän, näringsliv och föreningsliv.
-Det är viktigt att arbetet är förankrat hos de som är berörda. Samrådsgruppen har blivit en framgångsfaktor.

Annette Tenberg, koordinator för Biosfärområde  Møn, hoppas på en fördjupning av samarbetet.
-Vi hade stor hjälp av anställda i Vattenriket när vi skrev ansökan och utformade vårt biosfärområde. Nu vill vi bekräfta vänskapen och framtida samarbeten i projekt, gemensamt lärande och lokal utveckling till gagn för våra biosfärområden, säger hon.

Den danska delegationen fick många råd i samtalen med kommunalråd Anders Tell, biosfärkoordinator Carina Wettemark, naturumföreståndare Karin Magntorn och näringslivschef Pernilla Blixt.

Pernilla Blixt lyfte fram besöksnäringen som en växande sektor och naturen som en dragare för besöksnäringen.
-Det finns en stor variation i Vattenriket vad gäller aktiviteter, stränder och grönområden. Utmaningen är att få fler entreprenörer att se möjligheter kopplat till naturen.

Sist tog Anders Tell tog på sig sin biosfärambassadörströja och tryckte på hur viktig den lokala förankringen är för biosfärområdet.
-Framför allt idén om att hålla kurser för biosfärambassadörer tar jag med mig hem, säger Susan Thydal, nämndsordförande för  näringsliv- och turismfrågor i Vordingsborgs kommun på Møn.

Text: Åsa Pearce
foto: Tommy Åkerlund och Åsa Pearce

Örntid i Vattenriket

fredag, 19 januari, 2018

Vintertid är örntid i Vattenriket. Nordöstra Skånes fågelklubb räknade ett sextiotal havsörnar för två veckor sedan. Det är något fler än i fjol. Nu är bästa tiden att spana efter denna Vattenrikets gigant.

Flest örnar räknade fågelklubben i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse. Här blev det 28-30 individer. Det är drygt tio fler än 2017. Även i området söder om Hammarsjön var det gott om örnar; 12-13 individer. Vid Hammarsjön var det lite färre än väntat, 6-7 individer. Det kan bero på högvatten och brist på byte.

På vintern drar Sveriges och Finlands havsörnar söderut. Ett av landets finaste övervintringsområden finns i Vattenriket och längs nordöstra Skånes kust. Flacka åstränder, slättsjöar, strandängar och skärgård erbjuder örnarna ostörda vidder och gott om mat.

Fina möjligheter skåda örn

Vattenriket bjuder på fina möjligheter att skåda örn. Pulken, Åsums ängar och Isternäset är några besöksplatser med goda chanser till örnkryss.

Tosteberga hamn är bästa stället att få se örnar vid kusten. På söndag 21 januari finns Nordöstra Skånes Fågelklubb på plats för att visa och berätta om fågeln som kan bli mer än två meter mellan vingspetsarna.

En vecka senare är det dags för den årliga bussturen från naturum Vattenriket till Tosteberga. Häng med så blir det guidning och grillad korv. Den 27 januari visar Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare, fantastiska bilder från sina år med örnarna i Vattenriket på naturum.

På lördagarna i januari blir örnprat för små öron på naturum. Lyssna när naturvägledare berättar om örnar och se filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Naturums örnaktiviter:

ÖRNPRAT FÖR SMÅ ÖRON 
Lördag 20 januari kl 12

Naturpedagogen berättar om örnar och visar filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

ÖRNDAG I TOSTEBERGA HAMN
Söndag 21 januari kl 9–13 i Tosteberga hamn vid bodarna

Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

ÖRNPRAT FÖR SMÅ ÖRON 
Lördag 27 januari kl 12

Naturpedagogen berättar om örnar och visar filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

ÖRNARNA I VATTENRIKET
Lördag 27 januari kl 14–15

Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare, visar fantastiska bilder från sina år med örnarna i Vattenriket.

ÖRNBUSS TILL TOSTEBERGA
Söndag 28 januari kl 9–13 avgång från naturums parkering
.  Ta bussen till de övervintrande örnarna vid kusten. Biljetter 100 kr. Förköp på naturum eller vi Swish. Ring i så fall receptionen 044-13 23 30 för instruktion. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma kläder och kikare. Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Sång och dans i Vattenriket

onsdag, 3 januari, 2018

I vår blir det massor med sång och dans i Vattenriket. Melodifestival och trandans är några av höjdpunkterna.

Först ut på scenen är havsörnarna. I januari blir det örnprat för både små och stora öron på naturum.

När melodifestivalen virvlar in i staden kan du ta chansen att rösta fram Vattenriktes vassaste sångare!

Under våren kommer flera namnkunniga fågelkonstnärer till naturum. Författaren, konstnären och skådaren Lars Jonsson berättar utifrån sin bok ”Vinterfåglar”.

Fotografen Patrik Olofsson har följt tranorna till vinterkvarteren i södra Spanien. Och fotografen Roine Magnusson visar bilder från Augustprisnominerade boken ”Nära fåglar”.

På februarilovet tävlar vi i djurolympiad och bygger bon åt fåglar, humlor och bin. Kanske vill du prova att tova?

I slutet av mars dansar tranorna in våren vid Pulken. Kom ut och njut av skådespelet. Vill du vara med och ta emot besökare som tranvärd anmäler du dig till naturum@kristianstad.se

Längre fram njuter vi av härliga skogsbad, vårmorgon vid Vramsån och biosfärbuss med smak av Vattenriket. 

Naturums vårprogram finns att hämta på naturum Vattenriket och på hemsidan: www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

God jul från Vattenriket!

onsdag, 20 december, 2017

Just nu gör Vattenriket minst sagt skäl för sitt namn! Vattnet i Helge å står högt och strandängarna svämmas över i ett spännande landskap.

De översvämmade strandängarna jämnar ut flödet i ån och bjuder på fantastiska vyer. När ängarna svämmas över gödslas de och mindre näring läcker ut i havet. Strandängarna ger oss dessa ekosystemtjänster helt gratis – bra för både natur och människor!

Passa på att njuta av högvattenvyerna från naturums takterrass och Café Årums servering. När nivån ligger under 1,40 meter över havet går du torrskodd ut på de vattenrika strandängarna längs Linnérundan. Skulle temperaturen krypa under nollan bjuder högvattnet på finfin skridskoåkning.

Ut och njut av Vattenriket under ledigheten!

Ny vandringsled i Vattenriket. Under året har natur- och friluftstekniker Håkan Östberg undersökt möjligheterna att skapa en vandringsled tvärs genom Vattenriket. Förslaget rymmer stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på slätten och våtmarkerna längs Helge å. Vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog tillbaka uppemot åslandskapet igen. Förstudien blir klar vid årsskiftet.

Smakfullt höstlov på naturum. Kreativt, färgglatt och glädjefullt! Många tog chansen att vara med om naturums smakfulla pyssel på höstlovet. På programmet stod grönsakstryck, biosfärolympiad, musiksaga och fågelmatarbygge.

Kunskap, mingel och uttershow på Biosfär. Årets biosfärkonferens blev en dag full dag av ny kunskap, god mat och nätverkande. Vi fick höra hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt och vi fick bekanta oss med Vattenrikets gäss och insekter. Och plötsligt dök en utter upp alldeles utanför fönstret.

Järnproblem fokus för konferens. Länsstyrelsens studie visade på extremt höga halter järn och aluminium i Fredriksdalsviken. I förra veckan hölls slutkonferens i projektet som syftar till att minska effekten av urlakning från invallningar på torvjordar.

Naturums vårprogram är klart. Vi ser fram emot melodifestival och trandans som några av vårvinterns höjdpunkter. Inne på naturum möter du Vattenrikets vassaste sångare, så kom och rösta! Men först på scen är förstås havsörnarna med örnprat för små och stora öron.