Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Tranfesten vid Pulken är igång!

torsdag, 30 mars, 2017

Nu är årets tranfest igång! Häromdagen räknade Fågelklubben 8900 tranor vid Pulken – den högsta noteringen någonsin! Här kan tranorna sova tryggt, äta sig mätta och dansa en svängom.

För många människor är tranorna vårens budbärare. Det liksom tinar i bröstet när vi hör deras trumpetande läte och ser strecken högt uppe i skyn. Pulken är bästa platsen att njuta av dem.

Pulken är också ett bra exempel på hur biosfärområdet fungerar. I månadsskiftet mars-april kommer tranorna inflygande från Tyskland, hungriga och trötta på väg mot häckningsplatserna i norr. De letar efter någonstans att vila och äta – precis i samma tid som lantbrukarna börjar så.

Tranorna matas för att undvika skador
I slutet på 1990-talet ökade tranorna i antal och lantbrukarna fick skador på sina nysådda fält. För att hitta en lösning bildades trangruppen med lantbrukare, länsstyrelsen, föreningar och Vattenriket. Man bestämde sig för att mata tranorna på fältet intill Pulkens fågeltorn för hålla dem borta från nysådda åkrar.

Nu har tranorna lärt sig hitta till Pulken och i fjol fick inga bönder skador på sina nysådda fält. 15 000 besökare fick se tranorna från fågeltornet. Sedan 2013 finns en utställning om tranor i tornet.

Pulken har blivit en finfin mötesplats och nominerades till av Tidskriften Magasinet Skåne för en månad sedan. Att Malmö saluhall vann kan ju bara bero på att det inte satt några tranor i juryn.

Tranvärdar – nytt för i år
För att ta emot alla besökare på ett bra sätt har vi i år tranvärdar på plats. På trandagen den 25 mars gick startskottet för tranvärdar vid Pulken. Omkring tusen besökare ville vara med och fika på tranbullar, lyssna på tranguidning och fira tranorna!
Varje dag mellan kl 11 och skymningen till och med den 9 april visar tranvärdarna i tubkikare och berättar om tranorna vid Pulken och om andra fina platser att besöka i Vattenriket. Håll utkik efter de blå tranvärdsjackorna!

Tranvärdsprojektet är ett samarbete mellan Vattenriket, Nordöstra Skånes fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Vattenrikets vänner. Värdarna har fått en utbildning om tranor och Vattenriket. Föreningarna får en liten ersättning för att medlemmarna ställer upp.

I helgen ska det blir fint tranväder. Gör en utflykt till Pulken! Via trankameran på Vattenrikets hemsida kan du hålla koll på om det är tranor vid Pulken.  I tranobsboken ser du hur många tranorna var vid den senaste räkningen.

Fler tranaktiviteter:
På sönd 2/4 kl 14-17 från naturums parkering. Köp biljett på naturum.
Helgen därpå 8-9/4 är det transpaning för hela familjen vid Pulken. Naturums pedagog på plats och visar och berättar.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post

Stor internationell gåskonferens i Vattenriket

fredag, 20 januari, 2017

Strax före jul arrangerade Naturvårdsverket en internationell gåsförvaltningskonferens i Vattenriket. Mer än 50 personer deltog från 13 europeiska länder och USA.

Att Naturvårdsverket valde Biosfärområde Kristianstads Vattenrike som konferensplats var framför allt för att vi här utvecklat ett lokalt framgångsrikt sätt att hantera konflikter orsakade av stora mängder gäss.

Den lokala modellen bygger på att Vattenriket och Länsstyrelsen i Skåne etablerat en lokal förvaltningsgrupp som skapat förtroende mellan lantbrukare, jägare och ideella organisationer, ökat kunskapen och samtidigt genererat resurser för att minska problemen. Modellen har presenterats vid seminarium anordnat av Kungliga Skogs- och Vetenskapsakademin och rosats av forskare vid Stockholms Reslience Centre och Högskolan Kristianstad.

Konferensen handlade om hur man internationellt ska hantera växande bestånd av exempelvis den vitkindade gåsen som ställer till stora bekymmer för jordbruket i många länder. Eftersom gässen flyttar över stora områden är det svårt för varje enskilt land att lösa detta. Andra arter som den skogshäckande sädgåsen minskar i antal och behöver en gemensam förvaltning för att vi ska få ha den kvar i framtiden.

Konferensen avslutades med ett lyckat besök i Vattenrikets gåsmarker där de internationella deltagarna fick information om hur Biosfärkontoret och Länsstyrelsen arbetar lokalt. Man hann även med ett uppskattat besök på naturum Vattenriket innan konferensen var slut.

Foto: Hans Cronert

Share This Post

Ovanligt högt vattenstånd i havet

torsdag, 5 januari, 2017

I går eftermiddag mätte SMHI vattenståndet i Hanöbukten till mellan 1,20 och 1,09  meter över medelvattenståndet i havet. Det är rekordnivåer. 

I Simrishamn observerades +120 cm, vilket är 10 cm över det tidigare rekordet från 2001. Det höga vattenståndet beror, enligt SMHI:s vakthavande oceanograf Sian de Koster, på att flera olika väderfenomen sammanträffade.
- Det fanns mycket vatten i södra Östersjön. Sedan pressade ett lågtryck och starka vindar vattnet mot kusten.

SMHI gick ut med en klass 2-varning för onsdagen. I Åhus hamn steg vattnet fort under eftermiddagen. När det stod som högst svämmades hamnpromenaden över och Räddningstjänsten fick lägga upp sandsäckar för att skydda husen på Äspetsidan. 

Under onsdagskvällen började vattnet sjunka och på natten sänkte SMHI sin varning till klass 1. Vattenståndet är dock fortfarande mycket högt i hela södra och sydöstra Östersjön. Nordostliga kulingvindar har blåst vattnet norrifrån och det har svårt att komma undan.

Högvattnet i havet fick inte så stor påverkan på Helgeåns vattennivå inne i Kristianstad. På onsdagen låg det på 0,8 möh. Det väntas öka till 0,9 inom det närmaste dygnet, innan det vänder nedåt igen. Det beror på att flödet i Helge å är mycket lågt, 20-25 m³/s, vilket innebär att ån inte fyller på med särskilt stora vattenmängder.

C4 Tekniks mätinstrument i Åhus hamn nådde +1, 29 möh strax före klockan fyra på eftermiddagen den 4 januari. Det är 13 centimeter lägre än tidigare rekord i området på +1,42 enligt mätsystemet  HHV.

Text: Åsa Pearce
Foto: Lennart Johanzon och Karin Magntorn

Share This Post

God jul från Vattenriket!

tisdag, 20 december, 2016


Foto: Hans Cronert

När Vattenrikets tioårsutvärdering, periodic review, blev godkänd av Unesco i våras började vi blicka framåt. Vårt uppdrag att vara en neutral arena för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden i dialog och samverkan fortsätter. I november antog kommunstyrelsen Vattenrikets Handlingsprogram för 2016-2020.  

Under året har ekosystemtjänster – de tjänster som naturen bjuder oss människor på alldeles gratis – varit i fokus för arbetet i Vattenriket. Naturums artrika upplevelser lyfter fram artrikedom och ekosystemtjänster. På höstlovet hamnade arter av ett lite annorlunda slag i fokus. Då visade konstnären Niklas Fännick sina fantastiska djur gjorda av… skrot! Skrotdjur fyller naturum på höstlovet.

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var också fokus på Biosfär 2016. Biosfärkontorets och Högskolan Kristianstads forskningskonferens greppade om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven. Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016.

Vattenrikets ekosystemtjänster och vattnets väg från källa till hav spelar huvudroll i två nya filmer med premiär inom kort. Under året har fotograf Patrik Olofsson hittat nya miljöer och infallsvinklar på vår fina natur. Vattenrikets rika natur i två nya filmer.  

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring. Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa.

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina bästa lekvatten i Sånnarnas naturreservat vid Åhus. Skulle gropen med växa igen skulle paddorna försvinna. För att hjälpa paddan har man därför slagit sly i gropen. Stor maskin hjälper liten padda.

I somras undersökte marinbiolog Lena Svensson livet i Vattenrikets strandnära områdena. Hon använde två nya metoder; småryssjor och en så kallad landvad. Storspiggen dominerade nämligen i näten. Här kan vi ha en förklaring till den stora mängden alger i området. Blir spiggen för många äter de upp de små kräftdjuren, som skulle hållit algerna i schack. Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan.

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderar Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området. Glädjande nog ligger resultatet för årets turistekonomiska analys helt i linje med 2011 och 2013. Två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet. Vattenrikets turister ger klirr i kassan.

God jul, gott nytt år och många sköna stunder ute i Vattenriket önskar vi er!

Hälsningar Carina Wettemark
biosfärkoordinator

Share This Post

Vattenrikets rika natur i två nya filmer

fredag, 21 oktober, 2016

Vattnets väg från källa till hav och de tjänster som naturen bjuder oss människor på helt gratis. Under sommaren har fotograf Patrik Olofsson filmat nya miljöer och infallsvinklar på Vattenriket.

Resultatet visas i två nya filmer. En tredje Opteryx-film tar oss med på en resa från källa till hav. Liksom de tidigare filmerna blir det ett hisnande äventyr både över och under ytan.

Flodpärlmussla och jättemöja är några av alla spännande arter som är med i filmen.
-Vi hoppas att den nya Opteryx-filmen ska visa vägen ut till nya miljöer i Vattenriket, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Nu har Patrik filmat färdigt och lämnat materialet till Kalmar Mediespecialist, som ska redigera och lägga på alla effekter som gör filmen till en flerdimensionell upplevelse. Premiärvisning på februarilovet!

Parallellt med Opteryx-filmen har Patrik filmat scener till en ny film om naturens nyttor i Vattenriket – så kallade ekosystemtjänster.

Den här filmen visar fler nya miljöer och infallsvinklar på Vattenriket. Syftet är att fler ska få upp ögonen för hur viktigt Vattenriket är för vårt välbefinnande.
-Sedan vill vi visa upp allt som görs för att bevara och förstärka naturens förutsättningar att leverera de här tjänsterna, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

-Tidigare har jag filmat många naturscener, nu får vi se Vattenriket med delvis nya ögon, säger Patrik Olofsson.
Filmen om Vattenrikets ekosystemtjänster visas på naturum Vattenriket från och med januari.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Share This Post