Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Stor internationell gåskonferens i Vattenriket

fredag, 20 januari, 2017

Strax före jul arrangerade Naturvårdsverket en internationell gåsförvaltningskonferens i Vattenriket. Mer än 50 personer deltog från 13 europeiska länder och USA.

Att Naturvårdsverket valde Biosfärområde Kristianstads Vattenrike som konferensplats var framför allt för att vi här utvecklat ett lokalt framgångsrikt sätt att hantera konflikter orsakade av stora mängder gäss.

Den lokala modellen bygger på att Vattenriket och Länsstyrelsen i Skåne etablerat en lokal förvaltningsgrupp som skapat förtroende mellan lantbrukare, jägare och ideella organisationer, ökat kunskapen och samtidigt genererat resurser för att minska problemen. Modellen har presenterats vid seminarium anordnat av Kungliga Skogs- och Vetenskapsakademin och rosats av forskare vid Stockholms Reslience Centre och Högskolan Kristianstad.

Konferensen handlade om hur man internationellt ska hantera växande bestånd av exempelvis den vitkindade gåsen som ställer till stora bekymmer för jordbruket i många länder. Eftersom gässen flyttar över stora områden är det svårt för varje enskilt land att lösa detta. Andra arter som den skogshäckande sädgåsen minskar i antal och behöver en gemensam förvaltning för att vi ska få ha den kvar i framtiden.

Konferensen avslutades med ett lyckat besök i Vattenrikets gåsmarker där de internationella deltagarna fick information om hur Biosfärkontoret och Länsstyrelsen arbetar lokalt. Man hann även med ett uppskattat besök på naturum Vattenriket innan konferensen var slut.

Foto: Hans Cronert

Ovanligt högt vattenstånd i havet

torsdag, 5 januari, 2017

I går eftermiddag mätte SMHI vattenståndet i Hanöbukten till mellan 1,20 och 1,09  meter över medelvattenståndet i havet. Det är rekordnivåer. 

I Simrishamn observerades +120 cm, vilket är 10 cm över det tidigare rekordet från 2001. Det höga vattenståndet beror, enligt SMHI:s vakthavande oceanograf Sian de Koster, på att flera olika väderfenomen sammanträffade.
- Det fanns mycket vatten i södra Östersjön. Sedan pressade ett lågtryck och starka vindar vattnet mot kusten.

SMHI gick ut med en klass 2-varning för onsdagen. I Åhus hamn steg vattnet fort under eftermiddagen. När det stod som högst svämmades hamnpromenaden över och Räddningstjänsten fick lägga upp sandsäckar för att skydda husen på Äspetsidan. 

Under onsdagskvällen började vattnet sjunka och på natten sänkte SMHI sin varning till klass 1. Vattenståndet är dock fortfarande mycket högt i hela södra och sydöstra Östersjön. Nordostliga kulingvindar har blåst vattnet norrifrån och det har svårt att komma undan.

Högvattnet i havet fick inte så stor påverkan på Helgeåns vattennivå inne i Kristianstad. På onsdagen låg det på 0,8 möh. Det väntas öka till 0,9 inom det närmaste dygnet, innan det vänder nedåt igen. Det beror på att flödet i Helge å är mycket lågt, 20-25 m³/s, vilket innebär att ån inte fyller på med särskilt stora vattenmängder.

C4 Tekniks mätinstrument i Åhus hamn nådde +1, 29 möh strax före klockan fyra på eftermiddagen den 4 januari. Det är 13 centimeter lägre än tidigare rekord i området på +1,42 enligt mätsystemet  HHV.

Text: Åsa Pearce
Foto: Lennart Johanzon och Karin Magntorn

God jul från Vattenriket!

tisdag, 20 december, 2016


Foto: Hans Cronert

När Vattenrikets tioårsutvärdering, periodic review, blev godkänd av Unesco i våras började vi blicka framåt. Vårt uppdrag att vara en neutral arena för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden i dialog och samverkan fortsätter. I november antog kommunstyrelsen Vattenrikets Handlingsprogram för 2016-2020.  

Under året har ekosystemtjänster – de tjänster som naturen bjuder oss människor på alldeles gratis – varit i fokus för arbetet i Vattenriket. Naturums artrika upplevelser lyfter fram artrikedom och ekosystemtjänster. På höstlovet hamnade arter av ett lite annorlunda slag i fokus. Då visade konstnären Niklas Fännick sina fantastiska djur gjorda av… skrot! Skrotdjur fyller naturum på höstlovet.

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var också fokus på Biosfär 2016. Biosfärkontorets och Högskolan Kristianstads forskningskonferens greppade om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven. Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016.

Vattenrikets ekosystemtjänster och vattnets väg från källa till hav spelar huvudroll i två nya filmer med premiär inom kort. Under året har fotograf Patrik Olofsson hittat nya miljöer och infallsvinklar på vår fina natur. Vattenrikets rika natur i två nya filmer.  

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring. Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa.

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina bästa lekvatten i Sånnarnas naturreservat vid Åhus. Skulle gropen med växa igen skulle paddorna försvinna. För att hjälpa paddan har man därför slagit sly i gropen. Stor maskin hjälper liten padda.

I somras undersökte marinbiolog Lena Svensson livet i Vattenrikets strandnära områdena. Hon använde två nya metoder; småryssjor och en så kallad landvad. Storspiggen dominerade nämligen i näten. Här kan vi ha en förklaring till den stora mängden alger i området. Blir spiggen för många äter de upp de små kräftdjuren, som skulle hållit algerna i schack. Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan.

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderar Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området. Glädjande nog ligger resultatet för årets turistekonomiska analys helt i linje med 2011 och 2013. Två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet. Vattenrikets turister ger klirr i kassan.

God jul, gott nytt år och många sköna stunder ute i Vattenriket önskar vi er!

Hälsningar Carina Wettemark
biosfärkoordinator

Vattenrikets rika natur i två nya filmer

fredag, 21 oktober, 2016

Vattnets väg från källa till hav och de tjänster som naturen bjuder oss människor på helt gratis. Under sommaren har fotograf Patrik Olofsson filmat nya miljöer och infallsvinklar på Vattenriket.

Resultatet visas i två nya filmer. En tredje Opteryx-film tar oss med på en resa från källa till hav. Liksom de tidigare filmerna blir det ett hisnande äventyr både över och under ytan.

Flodpärlmussla och jättemöja är några av alla spännande arter som är med i filmen.
-Vi hoppas att den nya Opteryx-filmen ska visa vägen ut till nya miljöer i Vattenriket, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Nu har Patrik filmat färdigt och lämnat materialet till Kalmar Mediespecialist, som ska redigera och lägga på alla effekter som gör filmen till en flerdimensionell upplevelse. Premiärvisning på februarilovet!

Parallellt med Opteryx-filmen har Patrik filmat scener till en ny film om naturens nyttor i Vattenriket – så kallade ekosystemtjänster.

Den här filmen visar fler nya miljöer och infallsvinklar på Vattenriket. Syftet är att fler ska få upp ögonen för hur viktigt Vattenriket är för vårt välbefinnande.
-Sedan vill vi visa upp allt som görs för att bevara och förstärka naturens förutsättningar att leverera de här tjänsterna, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

-Tidigare har jag filmat många naturscener, nu får vi se Vattenriket med delvis nya ögon, säger Patrik Olofsson.
Filmen om Vattenrikets ekosystemtjänster visas på naturum Vattenriket från och med januari.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Fiskgjuseunge i ny boplattform vid Åsums ängar

onsdag, 6 juli, 2016

Ett litet fiskgjusehuvud sticker upp över kanten på boplattformen vid Vattenrikets besöksplats Åsums ängar. Ett bevis på att insatsen för att öka populationen gett lyckat resultat.

Sjöarna i Vattenriket är rika på fisk, men det är ont om boplatser för fiskgjusar. Försök där fiskgjusarna fått hjälp att bygga bo har visat sig framgångsrika.

När elbolaget E.ON gjorde en översyn över ledningsnätet i området visade det sig att man var tvungen att plocka ner ett bo som fiskgjusarna byggt överst på en ledningsstolpe.

Accepterade de nya boplatserna
Länsstyrelsen gav tillstånd mot att företaget samtidigt kompenserade med att sätta upp två nya boplattformar i området. De sattes upp i Karpalund i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Vattenriket E.ON, markägaren och Nordöstra Skånes fågelklubb.

-Det visade sig att fiskgjusarna snabbt accepterade de nya boplatserna, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.
Kort därefter hörde E.ON av sig och vill sätta upp boplattformar på någon mer plats i Vattenriket. Det resulterade i att man i fjol placerade en ny boplattform i Åsums ängars naturreservat – på en plats som syns både från cykelvägen och Vattenrikets utemuseum Åsums ängar.

Redan samma vår kom ett ungt fiskgjusepar till plattformen.
-De började bo in sig och fixade och nu i vår kom de tillbaka och lade ägg i boet, säger Hans Cronert.

För ett par dagar sedan kikade en liten unge fram över kanten. Hans Cronert var inte sen med att fånga den lyckade häckningen på bild.

Fiskgjusen hör till de arter högt upp i näringskedjan som drabbades hårt av miljögifter som DDT och PCB. Sedan dessa förbjöds på 1970-talet har beståndet ökat och uppgår till 4 000 – 5 000 par i Sverige.
-Eftersom Sverige har mer än 40 procent av hela det europeiska beståndet har vi ett speciellt ansvar för artens framtid. Det är roligt att vi med E.ON:s hjälp bidrar i Vattenriket! säger Hans Cronert.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert