Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Järnproblem fokus för konferens

fredag, 1 december, 2017

Länsstyrelsens studie visade på extremt höga halter järn och aluminium i Fredriksdalsviken. I förra veckan hölls slutkonferens i projektet som syftar till att minska effekten av urlakning från invallningar på torvjordar.

Vid sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade naturvårdssamordnare Hans Cronert järnavlagringar på strandängarna kring Helge å och vid Hammarsjön.
- Vegetationen på strandängarna var missfärgad och gräset växte sämre, förklarar han.

Situationen blev inte bättre. 2016 fick Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Kristianstad Vattenrike medel från Naturvårdsverket för att studera omfattning och effekter av järn- och aluminiumurlakning vid invallningar i Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån.

Målet var att ta fram förslag på åtgärder som också kan användas av andra med liknande problematik. I onsdags i förra veckan redovisades projektet på naturum Vattenriket.
- Det är en komplex frågeställning och det finns ingen enkel generallösning på problemet, säger Karin Olsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen som hållit i projektet.

Extremt höga halter i Fredriksdalsviken
Resultaten från förra höstens provtagning visar alarmerande höga halter av järn och aluminium i Fredriksdalsviken.
-Det var rent toxiska halter i vattnet. Dessutom var ph-värdet 5, vilket är väldigt lågt för Skåne. Det blir som en sur chock i området, säger Karin Olsson.

Nästa del i projektet blir att tillsammans med kommuner och markägare titta på vilka åtgärder som kan vara möjliga.
-Man behöver studera varje enskilt område för att se vad som är lämpligt att göra precis där, säger Karin.

Fredriksdalsviken är högprioriterat, eftersom de högsta värdena uppmättes där. Vad kan man då göra?
-Ett sätt är göra våtmark av området på samma sätt som man gjort vid Hamilton hill, säger Karin Olsson.

Genom att låta marken stå under vatten tar man bort förutsättningarna för utfällningar av järn och aluminium.
Ett annat sätt, som används i Danmark, är att anlägga sedimentationsdammar så att ämnena avsätts innan de når vattendraget.

Ett tredje alternativ är att leda ut diket direkt i Helge å istället för via Fredriksdalsviken.
-Men det kan få stora konsekvenser för Hammarsjön, säger Karin Olsson.

Kunskap, mingel och uttershow på Biosfär 2017

onsdag, 22 november, 2017

Årets biosfärkonferens blev en dag full dag av ny kunskap, god mat och nätverkande. Vi fick höra hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt och vi fick bekanta oss med Vattenrikets gäss och insekter. Och plötsligt dök en utter upp alldeles utanför fönstret.

2005 utsåg Unesco Vattenriket till ett biosfärområde. Precis som alla andra 700 biosfärområden i världen arbetar vi med att bevara och utveckla landskapets värden på ett hållbart vis. Det gör vi i samarbete med olika organisationer – inte minst Högskolan Kristianstad. 

I uppdraget ligger också att ta fram och kommunicera ny kunskap. 2010 invigdes naturum Vattenriket och bleve en fantastisk mötesplats. Sedan dess har Biosfär varit en årligen återkommande kunskapskonferens – i år för åttonde gången!  Intresset är stort – konferensen är fullsatt! 

Tanken med konferensen som Högskolan och Vattenriket arrangerar är att bjuda på ett smörgåsbord med nya forskningsrön kopplat till Vattenriket. Så blev det i år också! Deltagarna lotsades genom både våta och torra miljöer och mötte allt från insekter till gäss och uttrar. 

Klockan nio invigde kommunalråd Anders Tell och sedan togs drygt 70 deltagare med på en kunskapsresa från jordbildning på Surtsey, till småkryp, uttrar och gäss i Vattenriket, till våtmarker för bättre balans i Helge å, till John Hallméns närbilder av sugsnablar, fasettögon och vassa käkar.

Ett särskilt fokus i år var ekosystemtjänster i odlingslandskapet. I tre föredrag får vi höra hur vi kan bruka jorden på ett hållbart sätt. Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, föreläste om hur vi kan bruka jorden för att undvika erosion. 

Christel Cederberg, professor vid Chalmers, gav sedan sin syn på hur ekosystemtjänster kan inkluderas i jordbrukets hållbarhetsarbete.

Jens Fjelkner är agronom och lantbrukare i Vattenriket. Under rubriken ”Betande djur för att rädda klimatet” berättar han hur han skapat ett hållbart betessystem som binder kol i marken och gynnar olika mikroorganismer. 

Förra vintern plockade Sanne Bergman utterbajs runt om i Vattenriket. På Biosfär 2017 berättar hon resultatet av sin studie. Med hjälp av DNA-analys av spillningen har hon identifierat tre individer från olika platser i Kristianstads Vattenrike.
- Resultaten antyder att Vattenrikets uttrar och individerna från närområdet inte är oroande nära släkt och att det inte finns tydliga tecken på inavel. Däremot pekar resultaten på att den genetiska mångfalden kan vara låg, säger Sanne.

Konferensen avslutas med mingel, mat från Café Årum och musik av Johanna Jingnert. 

Text och foto: Åsa Pearce

Smakfullt höstlov på naturum

torsdag, 9 november, 2017
 
Kreativt, färgglatt och glädjefullt! Många tog chansen att vara med om naturums smakfulla pyssel på höstlovet. På programmet stod grönsakstryck, biosfärolympiad, musiksaga och fågelmatarbygge.

På torsdagen var det dags för en riktig lovklassiker – biosfärolympiad.
Förskolegrupper, barnbarn och far- och morföräldrar sprang, skuttade och kämpade. Allt medan den olympiska elden brann intill.
-Olympiaden är en möjlighet att vara ute och röra på sig tillsammans oavsett ålder, säger naturpedagog Sam Peterson. 

Samtidigt får deltagarna lära sig om djuren som är med i olympiaden, om utter och kungsfiskare.
-Det är lättsamt, samtidigt som det finns korn av kunskap i leken. 

På torsdagen hade naturum besök av Cordelia Kvist. I en musiksaga med klassisk musik fick publiken följa Cordelia när hon gav sig ut i världen och träffade nya vänner som eldfluga, slända och humla.
-Djuren hade olika inställning till livet och olika sätt att leva på som hon blev inspirerad av. Barnen levde sig in i sagan och gungade med till musiken, säger naturvägledare Sussie Söderlundh. 

Veckan avslutades med fågelmatarbygge.
-Det skruvades och sågades med stor entusiasm! stora och små hjälptes åt att snickra för att hjälpa småfåglarna i vinter, säger Sussie. 

Årets höstlov på naturum blev ovanligt välbesökt. Omkring 380 personer deltog i aktiviteterna. Totalt kom 2 200 besökare. Det är 500 fler än på höstlovet i fjol!

-En förklaring är att vi numera har en restauratör i Café Årum som serverar fantastiskt fin mat, säger naturumföreståndare Karin Magntorn.

Ny vandringsled ritas på Vattenrikets karta

måndag, 23 oktober, 2017

Det började med ett medborgarförslag. Nu undersöker natur- och friluftstekniker Håkan Östberg möjligheterna att skapa en vandringsled tvärs genom Vattenriket. Förstudien ska vara klar till årsskiftet.


Idag är Kristianstads kommun något av en vit fläck när det gäller Skåneleden. Det finns en liten bit i norr och en i söder. När Håkan Östberg började nya tjänsten på Biosfärenheten för ett år sedan tog han tag i att undersöka möjligheterna att skapa en Vattenrikeled.

Håkan sökte och fick ett statligt LONA-bidrag på 40 000 kronor till en förstudie. Tanken är att Vattenrikeleden ska koppla ihop befintlig Skåneled i norr och syd.
-Jag kartlade befintliga leder, naturreservat, infrastruktur och närhet till Vattenrikets besöksplatser och hittade en sträckning – från Bökestad i norr till Drakamöllan i söder.

Under tio månader har Håkan vandrat åtskilliga mil i Vattenrikets varierade landskap. Och vaskat fram ett förslag som rymmer en stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka  uppemot åslandskapet igen.


-Den som vandrar Vattenrikeleden får se mycket. Här finns spännande upplevelser både vad gäller natur och geologi. Lägg sedan till kulturhistoria från snapphanetrakterna i norr till ålakusten söderut, säger Håkan Östberg.

Totalt omfattar hans ledförslag 13 mil uppdelat på 8-9 etapper. En viktig särprägel är närheten till flera tätorter. Det ger en flexibilitet i planeringen. Det går att proviantera efter hand och det är lätt att ta sig med buss till etappernas start- och slutpunkter.

I norr blir leden mer kuperad och utmanande, medan den i mittenpartiet blir lättvandrad för att söderut bli lite mer krävande igen. Det blir alltså etapper med olika svårighetsgrad för olika vana vandrare.


-Det blir en flexibel led som även nybörjaren kan våga sig ut på, säger Håkan.
Tillgången på vandrarhem och hotell är god längs ledförslaget, vilket gör att packningen kan vara lätt för den som väljer att sova i säng.

Förstudien ska vara klar vid årsskiftet. Därefter fortsätter dialogen med berörda parter och arbetet med att få fram medel till att anlägga och sköta leden.

Grundförslaget är att Vattenrikeleden ska bli en Skåneled och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet med förstudien.

Text och foto: Åsa Pearce

Hösthälsning från Vattenriket

fredag, 13 oktober, 2017

Nu har hösten kommit på allvar! Med kyliga morgnar, hög klar luft och en fullkomlig färgexplosion i Vattenrikets skogar.

De senaste veckorna har vi tagit emot många grupper som är nyfikna på hur vi arbetar. Visit Hornborgasjön, Länsstyrelsen i Södermanland och på Gotland samt Laholms kommun har fått veta mer om våra projekt i vått och torrt.

Är du också sugen på ny kunskap? Anmäl dig då till Biosfär 2017 som hålls 20/11 på naturum. Som vanligt serveras ett dignande smörgåsbord nya forskningsrön kopplade till Vattenriket. Läs mer

Smakfullt i Vattenriket. I höst är naturums program ovanligt smakrikt och fullt av naturens nyttor. Vi rullar naturliga energibollar och målar smoothietavlor. På höstlovet provar vi på grönsakstryck, bygger fågelmatare och får njuta av en vacker musiksaga. Läs mer

Rekordmal fångad i Helge å. Ivar Jönsson trodde att han fått en gädda på kroken. Det visade sig vara en mal på 165 cm som vägde 18 kg. Det är den största malen vi känner till att någon fångat sedan malutsättningen i nedre Helgeån 1999! Läs mer

Årets malprovfiske gav 72 malar. Resultatet i årets malprovfiske i Helge å ligger i linje med tidigare års. Limnolog Andreas Jezek konstaterar att det ser bra ut med återväxten för Helgeåns malar. Läs mer

Scouterna dök ner under ytan. Sol, blå himmel och ljumma vindar. Massor med scouterna från Jamboree 2017 i Rinkaby tog chansen att bada och upptäcka livet under Hanöbuktens yta.
Läs mer

Mindre mossa gör tomten rikare. Vattenrikets ekolog Karin Hernborg ger råd om hur markägare längs sandkusten kan sköta sin tomt i LONA-projektet ”I sanden nära dig.” Läs mer

Hästbajs hem åt duktiga baggar. Naturvårdsbiolog Niklas Franc hittade 15 av 40 möjliga dyngbaggearter i hagarna norr om Åhus. Den extremt sällsynta ribbdyngbaggen finns i stort sett bara här, samt på nordvästra Öland och Gotland. Läs mer

Biosfärområden viktiga för FN-mål. Systemekolog och konsult Malena Heinrup har skrivit Naturvårdsverkets rapport ”Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030”. Under Framtidsveckan i Kristianstad föreläste hon på naturum.
Läs mer