Nya rapporter från Vattenriket i fokus


Foto Patrik Olofsson/N

Ekosystemtjänster – ett verktyg för hållbar utveckling
I somras arrangerade Biosfärkontoret tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Krinova, en internationell konferens om ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de nyttor som vi får ”gratis” av naturen. Nu finns föredragen sammanfattade i en rapport!
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

  
Foto Sven-Erik Magnusson

Landskapsplan för Ripa och Horna sandar
I ”Landskapsplan för Ripa och Horna sandar” presenterar Merit Kindström en samlad bild av naturvärdena i området samt de platser som är mest angelägna att bevara och utveckla med tanke på dess rika biologiska mångfald och kulturhistoriska värden.
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

 

Kommentarer inaktiverade.