Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Naturums kungsfiskare glittrar på nytt!

fredag, 28 april, 2017
 
En höststorm fick den på fall. Kungsfiskaren som visat vägen till naturum gick i tusen bitar. Men nu är den vackra fågeln på benen igen - och glänser som en riktig juvel!  
 
Sedan naturum Vattenriket invigdes har en kungsfiskare i skimrande mosaik visat vägen från Härlövsängaleden till naturum Vattenriket.
En söndag i höstas föll kungsfiskaren ner. Mosaiken trillade av och den tappade sin stjärt.
 
Läget såg dystert ut… Tills den kunde räddas med hjälp av ett generöst bidrag från 5-årsjubilerande Vattenrikets vänner.
Nu har konstnären Jenny Ahlström lagat fågeln och den skimrar åter i blå, grön och röd mosaik. Innan den sätts tillbaka på sin stolpe får naturums besökare möjlighet att njuta av den på nära håll inne på naturum.
 
Vattenrikets vänner är en ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse av projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenriket och naturum Vattenriket. Under sina 5 år har Vattenrikets vänner stöttat verksamheten på många olika sätt:
Öppen borg. Varje söndag under sommaren håller vännerna Lillöborgen öppen för allmänheten.
Naturums bihotell byggdes med bidrag av vännerna.
Fler nyanlända i Kristianstad får lära om naturum och Vattenriket tack vare bidrag från vännerna.
Fler barn kommer ut och upplever Vattenriket tack vare att vännerna stöttar med bussresor.
Utemuseum Hercules. När utemuseet rustades upp bidrog vännerna till en trollslända i trä.
Opteryx. Vännerna gav stöd till Opteryxfilmen som tar oss till de sandiga markerna kring Åhus.Text och foto: Åsa Pearce
Share This Post

Invallningar läcker höga halter järn

tisdag, 25 april, 2017

Nytt projekt undersöker läckaget av järn och aluminium vid Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån. De första provtagningarna visar på extremt höga halter på vissa platser.

I fredags togs prover vid Fredriksdalsviken norr om Kristianstad. Marken intill provtagningen är kraftigt missfärgad i en rödbrun nyans och vattnet mjölkigt grönvitt. Vattenkonsultent Kajsa Åbjörnsson konstaterar snabbt att provet innehåller extremt höga halter av järn och aluminium.
– Långt över gränsen för vad som är giftigt. Det här är inga livsmiljöer för något. Det är dött helt enkelt, säger hon.

Järnet är giftigt för fisk och småkryp. Dessutom binder det fosfor, vilket gör att gräset på ängarna växer sämre. Järnslam kan också ha bidragit till att antalet häckande vadarfåglar minskat i Vattenriket.

Problemen uppmärksammades första gången när strandängarna vid Helgeå missfärgades efter sommaröversvämningen 2007.
-Delar av ängarna färgades rödbruna och ängsgräset kunde inte användas som hö, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket och den som först uppmärksammade problemet.

Missfärgningarna har återkommit under flera år på fler platser i Skåne. Sedan i oktober i höstas tas vattenprover varannan månad i Helgeån, Klingälvsän och Görslövsön. Resultaten visar att den omgivande invallade åkermarken läcker ut stora mängder järn och aluminium.

Parallellt med provtagningen görs en litteraturstudie om ekologiska effekter av järn och aluminium och om möjliga åtgärder. I oktober ska en rapport presenteras och tänkbara lösningar börja diskuteras. Dammar och våtmarker som fångar upp järnet är några förslag, att justera vattennivån så att järnet inte läcker ut ett annat.

Text och foto: Åsa Pearce

Om projektet:
Naturvårdsverket har bidragit med 400 000 kronor till Länsstyrelsen Skåne för att ta fram kunskap och förslag på åtgärder. Vattenprover tas på tre olika platser i Skåne (Helge å, Klingavälsån samt Görslövsån vid Skälderviken.)
Dessutom ingår en litteraturstudie och två studentprojekt.
Till projektet är knuten en referensgrupp med experter från olika myndigheter och universitet i Sverige och en expert från Danmark, där man arbetat med liknande problem tidigare.
Projektet sker i samverkan med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Share This Post

Vattenriket välkomnar på flera språk

onsdag, 5 april, 2017

En ny pekskärm i utställningen berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Här får både turister och nyinflyttade veta mer om fina platser och roliga saker att göra i biosfärområdet.  

Pekskärmen i receptionen välkomnar nya besökare med korta texter. Mer information kan de sedan få av naturvägledarna i receptionen. Detta är en konkret del i projektet ”Ny i Vattenriket”.

För en månad sedan började Hanan Alkhuder, jurist från Syrien, göra praktik på naturum Vattenriket. Genom sitt modersmål, arabiska, och ett brett kontaktnät blev hon en genväg till att nå fler besökare.

Hanan har översatt affischer om naturums program till arabiska och blivit en kontaktperson för de som blir nyfikna på att veta mer. Att nå ut med information gör att fler hittar till naturum och dess aktiviteter.

Ett exempel är familjeaktiviteten tranprat där Hanan bjöd nya deltagare genom föreningen Arabiska barn. Naturvägledare Sam Peterson berättade på lätt svenska om tranornas spännande liv och Hanan översatte till arabiska. Det blev en lyckad aktivitet med hela 60 deltagare.

Nästa flerspråkliga aktivitet är nu på lördag den 8 april. Då blir det tranbuss till Pulken i samarbete med Vattenrikets vänner. 

Hanan Alkhuder har haft praktik i en månad och ska vara kvar på naturum året ut. Planerna är många – under våren blir det guidning på naturum och vandring till Norra Lingenäset med arabiskt språkstöd och under sommaren olika lovaktiviteter.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn och Åsa Pearce

Share This Post

Nya projekt ska få fler att fiska och vandra

onsdag, 15 mars, 2017

Vattenriket får LONA-medel till två nya projekt. 340 000 kronor  till att göra det lättare att fiska i Vattenrikt och 40 000 till att undersöka möjligheterna att skapa en Vattenriketled från norr till söder.

Håkan Östberg rivstartade på sin nya tjänst som friluftstekniker med två ansökningar om medel ur Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Nu har Länsstyrelsen fattat beslutet att ge Vattenriket pengar till både Fiska i Vattenriket och Vandra i Vattenriket.

Projektet Fiska i Vattenriket går ut på att öka möjligheterna att komma ut längs Helge å och dess biflöden för att fiska. Målet är att främja friluftslivet och öka kunskapen om värdena i Vattenrikets vattendrag.
-Vi ska göra sportfisket mer tillgängligt vid de stadsnära delarna av Helge å, i Torsebro och vid Kavröbro, säger Håkan.

I samarbete med Nedre Helgeås fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening ska han utveckla möjligheterna till fiske med bryggor, plattformar och stigar som gör det lättare att komma ner till vattnet.

Fiske – en väg ut i naturen
Utöver arbetet med tillgänglighet planeras olika aktiviteter som provapåfiske under de fyra år som projektet varar. Håkan ser fram emot att fler ska upptäcka en aktivitet han själv gärna utövar. 
-Jag har ett eget stort fiskeintresse och fiskar gärna i Vramsån och havet. Fiske är ett sätt att vistas ute i naturen och så är det spännande och ger en adrenalinkick när det nappar.

Att fiska är en väg ut i naturen. Vandra är ett annat populärt sätt att njuta av naturupplevelser. När LONA-pengarna fördelas blir det 40 000 kronor för en förstudie kring en Vattenriketled från norr till söder som kan bli en ny sträckning på Skåneleden.

Vandring ligger i tiden
-Det började med ett medborgarförslag och vandring ligger i tiden. En Vattenriketled blir dessutom ett sätt att knyta ihop flera av Vattenrikets besöksplatser, säger Håkan Östberg. 

Årets förstudie ska mynna i ett förslag till leddragning, rastplatser och förankring hos de olika markägarna längs leden och framtida skötsel och ansvar för leden. Planen är sedan att söka nya pengar och utveckla leden under de närmaste åren.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post

Opteryx nya film tar oss med på ett skogsbad

torsdag, 16 februari, 2017

Naturum Vattenriket firar februarilov med en filmpremiär. Nya Opteryxfilmen  ”Skogsbad” tar oss med på en färd genom skogen längs vattnets väg från källa till hav.

Den nya Opteryxfilmen tar oss med på en njutningsfull åktur genom bokskogar och porlande bäckar – från sluttningsskogarna på Linderödsåsen ända ut till Gropahålet och havet.

Längs turen får vi möta en rad olika växter och djur, både över och under ytan. I bäckarnas virvlande vatten stöter vi på signalkräftan, elritsan och flodpärlmusslan innan vi far genom jättemöjans hårsvall.

Skogsbad är den tredje Opteryxfilmen. Den första tog besökarna med på en rundtur runt naturum, Helge Å och Kristianstad. Den andra var en mer actionfylld film i Vattenrikets torraste delar runt Åhus.

På lördag den 18 februari kl 11.00 slår naturum upp portarna för den nya filmen. Premiären firas med röd matta och biogodis. Under dagen gästar filmfotograf Patrik Olofsson naturum med ett ”behind the scenes”-föredrag kl 14.00 och huvudrollsinnehavarna presenteras i en utställning.

Idé och manus: Karin Magntorn, Patrik Olofsson, Petter Feltenstedt
Filmning: Patrik Olofsson
Animeringar: Klas Tauberman
Medieteknik: Petter Feltenstedt, Kalmar mediespecialist
Maskinteknik: Mosslunda Balk och hål
Säkerhetssystem: Anders Collijn, ACO elteknik
Originalidé: Håkan Kvist
Kostnad: 300 tkr

Opteryx: Opteryx är en åkattraktion i naturum Vattenrikets utställning. Den tar besökaren med på en resa både över och under vatten. Den är en del i naturums obemannade naturvägledning för att öka förståelsen för Vattenriket. Den klassas och besiktigas som en tivoliattraktion.

Det händer mer på naturum på februarilovet:

Ulliga gulliga djur – artrikt pyssel: Måndag–tisdag 20–21 februari kl 11–14. Vi tovar, virkar och skapar för glatta livet. Småkryp, blommor och bin.

Artrik biosfärolympiad: Onsdag–torsdag 22–23 februari kl 11–14. Kan du hoppa lika långt som en groda? Har du lika skarp blick som en falk? Utmana några av våra svenska djur i vår djurolympiad.

Bygga bo: Fredag 24 februari kl 11–14. Fågelholkar, humleholkar eller bihotell. Vi spikar och snickrar tillsammans för att hjälpa djuren i trädgården.

Share This Post