Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Vattenrikets gäss studeras i nytt stort projekt

tisdag, 14 februari, 2017

Att grågässen ökat markant konstaterar både fågelräknare och lantbrukare. Men hur rör de sig? Varför väljer de att landa på vissa fält och inte på andra? Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad ska ge svar på frågorna.

Grågåsen, som förr gav sig av mot Sydeuropa på hösten, har under de senaste decennierna valt att stanna i Sverige. I dag kan gässen hitta föda på de vintergröna och näringsrika fälten.

Alla uppskattar inte grågässens framfart. Många lantbrukare försöker skrämma bort inkräktarna med olika metoder.

I veckan beviljade Naturvårdsverket medel ur Viltvårdsfonden för att finansiera ett stort forskningsprojekt om gäss. Under de kommande sex åren ska forskarna studera deras rörelsemönster i Vattenriket och runt Kvismaren i Närke.

– Hittills har forskningen varit knapphändig på så sätt att man mest bara räknat dem och kunnat konstatera att de ökat. Nu vill vi förstå hur gässen tänker när de väljer att slå sig ner på ett specifikt fält, säger Johan Elmberg, projektledare och professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad.

Drygt 10 miljoner kronor avsätts för ändamålet och 2019 kan projektet få ytterligare 6 miljoner kronor. Pengarna ska räcka till fyra delprojekt varav tre är starkt kopplade till Vattenriket.

Förstå hur gässen tänker
Det första delprojektet går ut på att förstå hur gässen tänker och rör sig genom att sätta satellitsändare eller halsringar på flera hundra gäss.

Det andra delprojektet är att utvärdera de skrämselmetoder man använder för att bli av med gäss från sina grödor. Till exempel bilar, fågelskrämmor och gasolkanoner.
- Vi kommer att skrämma gäss på ett vetenskapligt sätt för att utvärdera hur effektiva skrämselmetoderna är i förhållande till vad de kostar och hur långvarig effekten de har, säger Johan Elmberg.

Delprojektet tre är inte ekologi utan snarast samhällsvetenskap. Här ska forskarna studera varför det blir konflikt mellan gäss och människor på vissa ställen, men inte på andra. Den så kallade gåsförvaltningsgruppen i Nordostskåne är här föregångare och förebild.

Den fjärde delen handlar om hur man kan samordna gåsförvaltning mellan olika länder. De flesta gäss rör sig långa sträckor, ofta mellan flera länder.

Förberedelserna är redan igång.
- Det handlar om att skaffa tillstånd, köpa satellitsändare och anställa folk. Arbetet i fält sparkar vi igång i juni, säger Johan Elmberg.

Text: Åsa Pearce
Foto: Christer Neideman/Sländan

Share This Post

Pulken nominerat som Skånes bästa mötesplats

onsdag, 8 februari, 2017

Vattenrikets besöksplats Pulken är nominerat som Skånes bästa mötesplats av tidskriften Magasinet Skåne. Mötesplats är ett passande epitet! Här möts tranvärdar, besökare, naturvårdare, lantbrukare och företag.

Magasinet Skåne utser varje år Skånes bästa i tio olika kategorier: restaurant, kafé, övernattning, kultur etc. I kategorin årets mötesplats har Utemuseum Pulken lyfts fram bredvid Bryggeriet Brewski i Helsingborg och Malmö saluhall.

Pulken är först och främst ett möte mellan människor och tranor. I månadsskiftet mars-april råder rena tranfesten i fågeltornet. Då mellanlandar tusentals tranor vid våtmarken Pulken på sin flytt mot häckningsplatserna längre norr ut.

Här vilar tranorna ut, äter och dansar. Till alla besökares stora glädje. I fjol kom hela 15 000 besökare från Skåne, Blekinge och Småland, men även Danmark och Tyskland till fågeltornet för att njuta av tranornas skådespel.

I fågeltornet samverkar Vattenriket med Nordöstra Skånes fågelklubb, Vattenrikets vänner och Naturskyddsföreningen. Pulken är en fin mötesplats mellan kommunen och föreningslivet.

Tillsammans informerar vi besökare om tranorna och Vattenrikets övriga fina natur och håller koll på antalet tranor. I år bemannar vi fågeltornet under det gemensamma namnet Tranvärdar.

Det är också en mötesplats mellan naturvården, lantbrukare och lokala företag. Här samarbetar Länsstyrelsen i Skåne med KLF om att mata tranorna på fältet intill fågeltornet – för att undvika skador på nysådda åkrar i bygden. Turistentreprenörerna nyttjar platsens infrastruktur för sina aktiviteter.

Vinnarna i Skånes bästa koras den 1 mars.
Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Share This Post

Nu kartläggs Vattenrikets uttrar

tisdag, 7 februari, 2017

Sanne Bergman har spenderat de senaste veckorna med att leta utterbajs längs Helge å. Med tandpetare har hon pillat ner färsk spillning i provrör. Ett gram i varje. Modern DNA-analys ska ge ny kunskap om uttrarnas revir, släktskap och könsfördelning.

Uttrar talar gärna om för varandra var de finns genom att lägga sin spillning på väl synliga platser, under broar och vid in- och utlopp till sjöar.

De markerar ofta och därför har det varit ganska lätt att hitta färsk spillning. Näsan har varit ett viktigt redskap för Sanne.
-När jag kom till en ny plats kunde jag känna på lukten om det fanns bajs i närheten. Inte för att det luktade illa som svavel, utan mer åt violhållet.

I utterns bajs kunde Sanne se vad uttrarna ätit. Mest var det rester av fisk och musslor, men även små gröna fågelfjädrar och en skogsödla gömde sig i utterbajset.

Svaren finns i utterns DNA
Med samma metod som polisen använder för att analysera spår efter brottslingar ska Sanne studera uttrarnas DNA. Utrustningen finns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I dagarna åker hon dit med 30 prover spillning från 12 platser i Vattenriket mellan Torsebro i norr och Yngsjö i söder.

Hon ska göra analysen själv, ett spännande arbete. Först ska hon extrahera DNA. Därefter tillsätter hon enzymer som ”klipper upp” DNA:et på markörer, bestämda platser i DNA som upprepar sig själva. DNA-kedjorna ser olika ut för varje individ.
-Jag hoppas få reda på hur många uttrarna är, fördelningen mellan könen, hur reviren ser ut och hur de är släkt, säger Sanne.

Studien är en del i hennes examensarbetet på biologprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Sanne har flera gånger fått se uttrar simma runt naturum Vattenriket och äta fisk. Det var där hon fick upp ögonen för uttern och kom på idén till sin studie.
-Uttrar är fascinerande djur, pigga och intelligenta, riktiga vattenakrobater.

På 1950-talet var uttern på väg att försvinna på grund av miljögifter, försämrad livsmiljö och jakt. Nu har stammen återhämtat sig.
-Det känns värdefullt att få skriva mitt examensarbetet om en art som kan bli ett gott exempel  för att de miljöåtgärder vi gjort har lyckats. Uttern kan bli en riktig maskot för Kristianstad!

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Share This Post

Andreas Jezek – ny limnolog i Vattenriket

måndag, 30 januari, 2017

Andreas Jezek är ny limnolog i Vattenriket. I ett år ska han vikariera för Jonas Dahl och arbeta med att koordinera olika vatteninriktade projekt.

Vatten, fiskar och fiske är hans stora intressen även på fritiden.
-När jag är ledig fiskar jag gärna gädda och havsöring vid kusten utanför Blekinge där jag har tillgång till båt hos mina föräldrar i Norje.

Det var där i det lilla blekingska samhället vid havet som intresset för fiske och fiskar tog fart.
-Jag fick mitt första akvarium av farmor när jag var två år gammal. Sedan har jag alltid haft akvarier.
Ett tag hade han saltvattenakvarier, men idag simmar vildguppies runt i sötvattenakvariet där hemma.
- Det blir ju många nya fiskar och det är kul för barnen.

När Andreas var klar med sina limnologstudier i Lund kom sambon Ann in på läkarutbildningen i Umeå. Andreas följde med och fick jobb på Skogshögskolan. Där arbetade han med vattenbruk och fiskeförvaltning.

Vattenriket högt på önskelistan
När Ann fick at-tjänst söderut gick flytten till Skåne. Andreas började som miljöinspektör först i Sölvesborgs kommun och sedan 2005 på Miljöförbundet Blekinge väst. Det är ett arbete präglat av  myndighetsutövning styrt i lagstiftning och regler. 

Att arbeta i Vattenriket har länge varit en dröm och nu blir den verklighet.
-Under årens lopp har jag sett att här händer det grejer!
I ett år vikarierar han nu för Jonas Dahl och arbetar med våtmarksinriktade projekt och som sakkunnig i frågor kring söt- och saltvattenmiljöer.
-Jag tror att det finns stora möjligheter att vara kreativ och ser fram emot att vara med och påverka markägare att ta steget och anlägga våtmarker på sin mark.

 Arbetet med våtmarker känns meningsfullt, eftersom det bidrar till att minska näringsläckaget.
-Det är viktigt i ett område präglat av jordbruk. Dessutom är våtmarker viktiga för den biologiska mångfalden och ett friskare hav.
Ett hav där hans barn ska kunna dra upp gäddor när de växer upp.
-Den stora grabben följer redan med mig ut ibland och jag har börjat lära den lilla så smått också.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post

Vattenrikets turister ger klirr i kassan

fredag, 16 december, 2016

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderade naturum Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området.


Handelns utredningsinstitut, HUI, har gjort en besökskartläggning och turistekonomisk analys för naturum Vattenriket. Den bygger på 1500 personlig intervjuer som gjordes på naturum april-oktober. Resultatet ligger helt i linje med tidigare analyser 2011 och 2013.
- Naturturism är ett av tre utpekade teman med stor utvecklinspotential för turistföretagen i vårt område. Den här analysen är en bekräftelse på att naturum Vattenriket är en viktig dragare, säger Eva Berglund, turismstrateg, Kristianstads kommun.

Analysen visar att  två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet.
-Det är glädjande att vi fortsätter att ha en så stor andel tillresta besökare på naturum, säger Karin Magntorn.

Fina omdömen på TripAdvisor
En bidragande faktor till de många internationella besökarna (15 procent) kan vara de positiva omdömen som besökare lämnar om Vattenriket på TripAdvisor. Naturum Vattenriket har fått den fina utmärkelsen Certificate of Excellence – ett kvitto för boenden, sevärdheter och restauranger som kontinuerligt får bra omdömen från resenärer.

Den som söker på TripAdvisor efter ”naturupplevelser i Skåne” hittar naturum Vattenriket på första plats. Sedan naturum Vattenriket öppnade 27 november 2010 har 736 000 besök räknats. Och många är mycket nöjda med sitt besöka. I receptionen ligger den tionde (!) gästboken i ordningen.

Fantastiska naturupplevelser mitt i stan
Den som bläddrar kan glädjas åt massor med fantastisk omdömen på flera olika språk.
-Kristianstad är en fantastisk stad som har kvar mycket av sina naturliga omgivningar. Här finns fantastiska naturupplevelser som utter och kungsfiskare mitt i stan. Sedan gör naturum sitt till för att förgylla besöket, säger Karin Magntorn.

En tredjedel av besökarna i den turistekonomiska analysen uppger att de bor i Kristianstad.
-Vi märker att Kristianstadsborna kommer tillbaka många gånger för att vara med på våra aktiviter, säger Karin.
På lördagar och söndagar nu i december kan pysselsugna barn i vuxet sällskap komma hit till naturum och pyssla.
-Vi har laddat med nötter, kottar och annat naturligt pysselmaterial. Välkomna!

Här kan du läsa hela rapporten.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson och Åsa Pearce

Share This Post