Andreas Jezek – ny limnolog i Vattenriket

30 januari, 2017

Andreas Jezek är ny limnolog i Vattenriket. I ett år ska han vikariera för Jonas Dahl och arbeta med att koordinera olika vatteninriktade projekt.

Vatten, fiskar och fiske är hans stora intressen även på fritiden.
-När jag är ledig fiskar jag gärna gädda och havsöring vid kusten utanför Blekinge där jag har tillgång till båt hos mina föräldrar i Norje.

Det var där i det lilla blekingska samhället vid havet som intresset för fiske och fiskar tog fart.
-Jag fick mitt första akvarium av farmor när jag var två år gammal. Sedan har jag alltid haft akvarier.
Ett tag hade han saltvattenakvarier, men idag simmar vildguppies runt i sötvattenakvariet där hemma.
- Det blir ju många nya fiskar och det är kul för barnen.

När Andreas var klar med sina limnologstudier i Lund kom sambon Ann in på läkarutbildningen i Umeå. Andreas följde med och fick jobb på Skogshögskolan. Där arbetade han med vattenbruk och fiskeförvaltning.

Vattenriket högt på önskelistan
När Ann fick at-tjänst söderut gick flytten till Skåne. Andreas började som miljöinspektör först i Sölvesborgs kommun och sedan 2005 på Miljöförbundet Blekinge väst. Det är ett arbete präglat av  myndighetsutövning styrt i lagstiftning och regler. 

Att arbeta i Vattenriket har länge varit en dröm och nu blir den verklighet.
-Under årens lopp har jag sett att här händer det grejer!
I ett år vikarierar han nu för Jonas Dahl och arbetar med våtmarksinriktade projekt och som sakkunnig i frågor kring söt- och saltvattenmiljöer.
-Jag tror att det finns stora möjligheter att vara kreativ och ser fram emot att vara med och påverka markägare att ta steget och anlägga våtmarker på sin mark.

 Arbetet med våtmarker känns meningsfullt, eftersom det bidrar till att minska näringsläckaget.
-Det är viktigt i ett område präglat av jordbruk. Dessutom är våtmarker viktiga för den biologiska mångfalden och ett friskare hav.
Ett hav där hans barn ska kunna dra upp gäddor när de växer upp.
-Den stora grabben följer redan med mig ut ibland och jag har börjat lära den lilla så smått också.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post

Stor internationell gåskonferens i Vattenriket

20 januari, 2017

Strax före jul arrangerade Naturvårdsverket en internationell gåsförvaltningskonferens i Vattenriket. Mer än 50 personer deltog från 13 europeiska länder och USA.

Att Naturvårdsverket valde Biosfärområde Kristianstads Vattenrike som konferensplats var framför allt för att vi här utvecklat ett lokalt framgångsrikt sätt att hantera konflikter orsakade av stora mängder gäss.

Den lokala modellen bygger på att Vattenriket och Länsstyrelsen i Skåne etablerat en lokal förvaltningsgrupp som skapat förtroende mellan lantbrukare, jägare och ideella organisationer, ökat kunskapen och samtidigt genererat resurser för att minska problemen. Modellen har presenterats vid seminarium anordnat av Kungliga Skogs- och Vetenskapsakademin och rosats av forskare vid Stockholms Reslience Centre och Högskolan Kristianstad.

Konferensen handlade om hur man internationellt ska hantera växande bestånd av exempelvis den vitkindade gåsen som ställer till stora bekymmer för jordbruket i många länder. Eftersom gässen flyttar över stora områden är det svårt för varje enskilt land att lösa detta. Andra arter som den skogshäckande sädgåsen minskar i antal och behöver en gemensam förvaltning för att vi ska få ha den kvar i framtiden.

Konferensen avslutades med ett lyckat besök i Vattenrikets gåsmarker där de internationella deltagarna fick information om hur Biosfärkontoret och Länsstyrelsen arbetar lokalt. Man hann även med ett uppskattat besök på naturum Vattenriket innan konferensen var slut.

Foto: Hans Cronert

Share This Post

Ovanligt högt vattenstånd i havet

5 januari, 2017

I går eftermiddag mätte SMHI vattenståndet i Hanöbukten till mellan 1,20 och 1,09  meter över medelvattenståndet i havet. Det är rekordnivåer. 

I Simrishamn observerades +120 cm, vilket är 10 cm över det tidigare rekordet från 2001. Det höga vattenståndet beror, enligt SMHI:s vakthavande oceanograf Sian de Koster, på att flera olika väderfenomen sammanträffade.
- Det fanns mycket vatten i södra Östersjön. Sedan pressade ett lågtryck och starka vindar vattnet mot kusten.

SMHI gick ut med en klass 2-varning för onsdagen. I Åhus hamn steg vattnet fort under eftermiddagen. När det stod som högst svämmades hamnpromenaden över och Räddningstjänsten fick lägga upp sandsäckar för att skydda husen på Äspetsidan. 

Under onsdagskvällen började vattnet sjunka och på natten sänkte SMHI sin varning till klass 1. Vattenståndet är dock fortfarande mycket högt i hela södra och sydöstra Östersjön. Nordostliga kulingvindar har blåst vattnet norrifrån och det har svårt att komma undan.

Högvattnet i havet fick inte så stor påverkan på Helgeåns vattennivå inne i Kristianstad. På onsdagen låg det på 0,8 möh. Det väntas öka till 0,9 inom det närmaste dygnet, innan det vänder nedåt igen. Det beror på att flödet i Helge å är mycket lågt, 20-25 m³/s, vilket innebär att ån inte fyller på med särskilt stora vattenmängder.

C4 Tekniks mätinstrument i Åhus hamn nådde +1, 29 möh strax före klockan fyra på eftermiddagen den 4 januari. Det är 13 centimeter lägre än tidigare rekord i området på +1,42 enligt mätsystemet  HHV.

Text: Åsa Pearce
Foto: Lennart Johanzon och Karin Magntorn

Share This Post

God jul från Vattenriket!

20 december, 2016


Foto: Hans Cronert

När Vattenrikets tioårsutvärdering, periodic review, blev godkänd av Unesco i våras började vi blicka framåt. Vårt uppdrag att vara en neutral arena för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden i dialog och samverkan fortsätter. I november antog kommunstyrelsen Vattenrikets Handlingsprogram för 2016-2020.  

Under året har ekosystemtjänster – de tjänster som naturen bjuder oss människor på alldeles gratis – varit i fokus för arbetet i Vattenriket. Naturums artrika upplevelser lyfter fram artrikedom och ekosystemtjänster. På höstlovet hamnade arter av ett lite annorlunda slag i fokus. Då visade konstnären Niklas Fännick sina fantastiska djur gjorda av… skrot! Skrotdjur fyller naturum på höstlovet.

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var också fokus på Biosfär 2016. Biosfärkontorets och Högskolan Kristianstads forskningskonferens greppade om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven. Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016.

Vattenrikets ekosystemtjänster och vattnets väg från källa till hav spelar huvudroll i två nya filmer med premiär inom kort. Under året har fotograf Patrik Olofsson hittat nya miljöer och infallsvinklar på vår fina natur. Vattenrikets rika natur i två nya filmer.  

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring. Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa.

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina bästa lekvatten i Sånnarnas naturreservat vid Åhus. Skulle gropen med växa igen skulle paddorna försvinna. För att hjälpa paddan har man därför slagit sly i gropen. Stor maskin hjälper liten padda.

I somras undersökte marinbiolog Lena Svensson livet i Vattenrikets strandnära områdena. Hon använde två nya metoder; småryssjor och en så kallad landvad. Storspiggen dominerade nämligen i näten. Här kan vi ha en förklaring till den stora mängden alger i området. Blir spiggen för många äter de upp de små kräftdjuren, som skulle hållit algerna i schack. Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan.

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderar Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området. Glädjande nog ligger resultatet för årets turistekonomiska analys helt i linje med 2011 och 2013. Två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet. Vattenrikets turister ger klirr i kassan.

God jul, gott nytt år och många sköna stunder ute i Vattenriket önskar vi er!

Hälsningar Carina Wettemark
biosfärkoordinator

Share This Post

Vattenrikets turister ger klirr i kassan

16 december, 2016

31 miljoner kronor. Så mycket pengar spenderade naturum Vattenrikets besökare på transporter, övernattningar, shopping och restaurangbesök i området.


Handelns utredningsinstitut, HUI, har gjort en besökskartläggning och turistekonomisk analys för naturum Vattenriket. Den bygger på 1500 personlig intervjuer som gjordes på naturum april-oktober. Resultatet ligger helt i linje med tidigare analyser 2011 och 2013.
- Naturturism är ett av tre utpekade teman med stor utvecklinspotential för turistföretagen i vårt område. Den här analysen är en bekräftelse på att naturum Vattenriket är en viktig dragare, säger Eva Berglund, turismstrateg, Kristianstads kommun.

Analysen visar att  två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet.
-Det är glädjande att vi fortsätter att ha en så stor andel tillresta besökare på naturum, säger Karin Magntorn.

Fina omdömen på TripAdvisor
En bidragande faktor till de många internationella besökarna (15 procent) kan vara de positiva omdömen som besökare lämnar om Vattenriket på TripAdvisor. Naturum Vattenriket har fått den fina utmärkelsen Certificate of Excellence – ett kvitto för boenden, sevärdheter och restauranger som kontinuerligt får bra omdömen från resenärer.

Den som söker på TripAdvisor efter ”naturupplevelser i Skåne” hittar naturum Vattenriket på första plats. Sedan naturum Vattenriket öppnade 27 november 2010 har 736 000 besök räknats. Och många är mycket nöjda med sitt besöka. I receptionen ligger den tionde (!) gästboken i ordningen.

Fantastiska naturupplevelser mitt i stan
Den som bläddrar kan glädjas åt massor med fantastisk omdömen på flera olika språk.
-Kristianstad är en fantastisk stad som har kvar mycket av sina naturliga omgivningar. Här finns fantastiska naturupplevelser som utter och kungsfiskare mitt i stan. Sedan gör naturum sitt till för att förgylla besöket, säger Karin Magntorn.

En tredjedel av besökarna i den turistekonomiska analysen uppger att de bor i Kristianstad.
-Vi märker att Kristianstadsborna kommer tillbaka många gånger för att vara med på våra aktiviter, säger Karin.
På lördagar och söndagar nu i december kan pysselsugna barn i vuxet sällskap komma hit till naturum och pyssla.
-Vi har laddat med nötter, kottar och annat naturligt pysselmaterial. Välkomna!

Här kan du läsa hela rapporten.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson och Åsa Pearce

Share This Post