Examensarbeten i Vattenriket


Riktlinjer i Kristianstads Vattenrike/Biosfärkandidatområde
För arrangör-, företag eller förening som avser bedriva kommersiell besöks- eller föreningsverksamhet.

Författare; Linda Carlsson (projektledare), Tobias Delfin och Jan Olsson

Högskolan Kristianstad, Landskapsvetarprogrammet
Projektledning LVP 465 2004-03

Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret; Kristianstads kommun

Ladda ner arbetet (950 kb)

Sammanfattning
Detta projektarbete syftar till att skapa ett verktyg som innehåller riktlinjer för aktörer i Kristianstads vattenrike. Denna ska innehålla kriterier som skall uppfyllas och tas största hänsyn till, för att få bedriva arrangerad och organiserad verksamhet i Kristianstads vattenrikes olika zoner. Fokus ska ligga på naturens hållbara utveckling, dvs. på naturens villkor inom ramen för markägarens/brukarens verksamhet.
Riktlinjerna är ställda påståenden, avsedda att skapa en god kommunikation mellan aktörer och Ekomuseet i Kristianstads vattenrike. Riktlinjernas syfte är också att öka kunskapen och förståelsen för hur turism bör bedrivas inom området.
Riktlinjerna skall inte ses som ett regelverk utan snarare som ett verktyg för att nå framtida mål. Mål där natur- och kultur ska samverka för att berika, ge rekreation, stärka folkhälsan och upplysa människor i deras vardag.


Tillbaka