Examensarbeten i Vattenriket


Naturligt ung! Kunskapsslinga på Näsby fält

Författare; Markus Bengtsson, Agneta Holst, Michael Horn, AnnaLena Johansson
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2006
Uppdragsgivare: Mats Gustavsson och Lina Campbell, Kultur och Fritids förvaltningen, Kristianstad

Ladda ner arbetet (7 mb)

Sammanfattning

I ett projekt som detta kan vi utnyttja den kunskap som vi tillskansat oss genom tvärvetenskapliga studier under tre år på Landskapsvetarprogrammet. Dessutom har vi haft möjlighet att använda de erfarenheter som vi har med oss från andra områden.
Vårt mål med projektet har varit att informera, intressera och inspirera barn och ungdomar i åldern 10-14 år att vara i, uppleva och förstå naturen i sin närmiljö.
Arbetet med projektet, Naturligt Ung! har varit lärorikt och verkligen fått oss att förstå vikten av att förmedla natur på ett intressant och lättförståligt sätt.
Området som vi har valt att förlägga slingorna i är ett naturreservat och måste därför visas särskild hänsyn. Därför kommer vi i pdf-filen att hänvisa till regler som gäller för området. Uppdragsgivare för projektet är Lina Campbell och Mats Gustafsson, kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun.
Vår förhoppning är att vårt arbete med att utforma naturslingorna på Näsby fält ska kunna användas i arbetet med barn och ungdomar i Kristianstads kommun.


Tillbaka