Film från Vattenriket


Naturfotografen och filmaren Patrik Olofsson har producerat flera filmer om Kristianstads Vattenrike.

Vattenriket - en kortfilm
(2013) Få en glimt av Vattenriekts varierade natur och vad du som besökare kan uppleva. 2,4 min

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike - bra för natur och människa (2012) Med några exempel från Vattenriket beskrives hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt.

Filmen Vingar över Vattenriket, som Patrik gjort åt Sveriges Television och som sändes den 3 feb 2004, finns att köpa på DVD eller VHS. Kontakta Patrik Olofsson /N


Vattenriket - en kortfilm


Filmad av Patrik Olofsson/N


Ekosystemtjänster i Vattenriket

Ekosystemtjänster kallar vi de nyttor naturen ger oss gratis, och som vi är helt beroende av för att överleva. I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns många ekosystemtjänster. Här arbetar vi för att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna på ett hållbart sätt – bra för både natur och människa!

 

In English

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike - bra för natur och människa

Vattenriket är bra för både natur och människa. Så brukar vi säga, men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Med några exempel från Vattenriket beskrivs hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt. I filmen får vi till exempel se hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor och att en golfbana kan vara till nytta för mycket mer än golfspel.

 

In English in Deutsch
Filmad av Patrik Olofsson/N

Tranorna i Vattenriket

Varje år rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrike i månadsskiftet mars-april. Våtmarkerna vid Pulken fungerar som Vattenrikets eget B&B för tranorna. Här matas de hungriga tranorna med korn för att undvika skador på nysådda åkrar. Natten tillbringar de i det grunda vattnet i våtmarkerna intill. Vid Pulken finns ett fågeltorn och utemuseum. Härifrån kan man njuta av tranorna på nära håll.


Filmad av Patrik Olofsson/N

Besöksplats Pulken


Filmad av Mattias Roos, Kristianstads kommun

Besöksplats Norra Lingenäset


Filmad av Mattias Roos, Kristianstads kommun

Besöksplats Hercules


Filmad av Mattias Roos, Kristianstads kommun

Besöksplats Äspet


Filmad av Mattias Roos, Kristianstads kommun

Uttrar vid naturum Vattenriket

 
Filmad av Mattias Roos, Kristianstads kommun


Vingar över Vattenriket

En fantastisk film om Kristianstads Vattenrike av Patrik Olofsson/ Eco Images. 

Beställningar av filmen
”Vingar över Vattenriket” är en film om ett av Nordeuropas finaste våtmarksområden, Kristianstads Vattenrike.  Området är beläget längs de tre nedersta milen av Helgeå i nordöstra Skåne och här finns en varierad och med svenska mått mätt exotisk natur. Filmen tar oss med på en resa längs Helge å och ut på de grunda slättsjöarna. Färden går genom videdjungler, vasshav  och sumpskogar och ut på landets största inlandsstrandängar. 


Foto: Patrik Olofsson/ N

Här möter vi bland annat karaktärsarter som brushane, strandpadda och stork. Ute i de grunda våtmarkernas prunkande växtlighet och insektsmyller trivs svarttärnan och under vattenytan är Helgeåsystemet ett av landets artrikaste vatten när det gäller fisk med sällyntheter som mal, grönling och sandkrypare. I ett av åns biflöden, långt upp i en bokskogsklädd bokravin, lever även den hotade flodpärlmusslan, en varelse som kan bli uppåt 150 år gammal. 


Foto: Patrik Olofsson/ N

Vattenriket är även ett av landets främsta övervintringsområden för havsörn och årligen besöks åsystemet av uppåt 200 olika örnar. 

Mitt i detta Vattenrike ligger Kristianstad. Staden grundades på 1600-talet som ett försvarsverk mitt ute i våtmarkerna och än idag är våtmarkerna en karaktäristisk del av stadens närnatur. Filmen skildrar även några av de människor som har våtmarkerna som arbetsplats och vi får bland annat följa med när betesdjuren ska släppas ut på ängarna.
Dessa unika naturvärden, närheten till en större stad och områdets starka kulturpåverkan har bidragit till att Kristianstads Vattenrike nu kandiderar till att bli ett biosfärområde som FN-organet UNESCO utser. 

Filmen är 52 minuter och är producerad av Patrik Olofsson/Eco Images för SVT i Sundsvall.


Beställningar av filmen på DVD eller VHS.
Filmerna kostar 280 kr + moms och frakt.
Kontakta Patrik Olofsson /Eco Images:
Email:patrikcj.olofsson@gmail.com
Telefon: 0706 69 47 63

Tillbaka