Abborre


Perca fluviatilis

Abborre
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Abborren är en av Sveriges vanligaste fiskar. Den finns överallt i Vattenriket utom i de översta delarna av små vattendrag. Under sommaren rör den sig gärna i det varma ytvattnet och söker skydd vid stränderna. När det sedan blir kallare drar sig abborrarna ut mot djupare vatten och håller sig vid botten. När isen har lagt sig är abborren tillsammans med gäddan den vanligaste pimpelfisken. När våren kommer i april och maj börjar abborren leka. Honorna, som är mycket större än hanarna, lägger sina romkorn i långa band som fastnar bland vattenväxterna. En enda hona kan faktiskt lägga 250.000 romkorn. Snart kommer hanarna och befruktar romen med sin mjölke. När det är klart jagar honan iväg hanarna för att de inte ska äta av de blivande ungarna. Småabborrarna lever i stora stim i tät vegetation för att skydda sig mot fiender. 

Abborrynglen äter av sjöns minsta djur t.ex. plankton, vattenskalbaggar, sländlarver och grodyngel. När de vuxit ett tag börjar de äta småfisk som mört och löja och växer då snabbt och blir större. I sjöar med för lite småfisk får abborrarna fortsätta med "barnmaten" även när de blivit många år gamla. Då stannar de upp i växten och förblir små. Sådana små abborrar kallas tusenbröder. Hos oss i Helgeån har abborrarna gott om mat, dessutom går de också ut i havet och äter. Detta gör att abborrarna här blir större. En riktigt fet abborre kan väga hela 4 kg även om de flesta är betydligt mindre.

Under lektiden nappar abborren bra på mete med mask och då bör man fiska intill buskar och ris som sticker ner i vattnet. Längre fram på sommaren är spinnfisket den säkraste metoden. På vintern när isen har lagt sig pimplar man abborre. Förr i tiden använde man en ramsa för att få abborren att nappa. Den kanske kan vara värd att prova? 

"Abborr, abborrsnok
Nappa på min krok!
Du rycker och jag drar
Få se vilken starkare var"

 

 

 

Tillbaka