Ål


Anguilla anguilla

Ål
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Ålar är lätta att känna igen. De liknar faktiskt mer en orm än en fisk. Ålens färg växlar beroende på hur gammal ålen är. Detta är bara en av de saker som gör att ålen nog är den mest mystiska av alla Vattenrikets fiskar. Alla ålar föds i en del av Atlanten som heter Sargassohavet och det ligger utanför Mellanamerika, sådär en 500 mil härifrån. Hit simmar de vuxna ålarna för att leka. När larverna kläckts driver de under flera år med havsströmmarna till Europas kuster. Under tiden växer de. När de nått land har de vuxit till genomskinliga små mini-ålar som man kallar glasålar. Dessa glasålar stannar sedan vid kusten eller simmar in i någon å och börjar mer och mer likna riktiga ålar. De är gulfärgade på magen och kallas därför gulålar. Sedan stannar ålen i sitt vattendrag eller sin sjö i många år. De lever av fisk eller smådjur. När ålen vuxit färdigt förvandlas den ännu en gång. Färgen på ryggen blir svartare och magen blir silverfärgad. Nu kallas den blankål. Blankålen är mycket fet och är färdig för den långa resan tillbaks till Sargassohavet. 

Blankålen slutar att äta och följer sin å ut i havet. När den nått Östersjön gäller det för ålen att hitta tillbaka ända bort till Sargassohavet där den föddes. Man vet faktiskt inte hur den bär sig åt för att hitta. Den simmar hela hösten och vintern troligtvis på 3000 meters djup och på försommaren året efter tror man att den når Sargassohavet. Under hela resan har den inte ätit någonting utan levt på sina fettreserver. Ålen leker på mycket stort djup, kanske ända ner på 6 000 meters djup. Honan lägger flera miljoner ägg. Efter leken dör troligen de vuxna ålarna medan de små larverna förs med strömmarna till oss. Förr stoppade man ålar i brunnen för att de skulle hålla rent och äta upp de maskar eller möss som trillade ner. Brunnsålarna kunde bli väldigt gamla. Det finns berättelser om ålar som bott uppåt 126 år i samma brunn innan man tog upp den.

Ålen är Skånes landskapsfisk och en mycket uppskattad matfisk. Idag fångas mycket färre ålar än för 50 år sedan eftersom ålen minskat i våra vattendrag. Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde har därför vid flera tillfällen satt ut tiotusentals ålyngel. Ål kan fångas på bottenmete under skymning och på natten när vattentemperaturen överstiger 12 grader. 

 

Tillbaka