Braxen


Abramis brama

Brax
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Braxen är en av karpfiskarna. Som ung är den silverblank men när den växer blir den mer gyllenbrun. Den har stora fjäll och en mun som den kan skjuta ut som en bälg. Den använder munnen för att suga in slam och silar sedan fram det som den vill äta, olika sorters smådjur som lever i bottenslammet. Braxen leker i maj-juni på grunt vatten. Den leker i omgångar. De första lekarna kallade man förr "gökbraxen". Sen kom "häggbraxen" och sist "enebraxen". Så när den första göken gal då vet du att braxen leker. Förr var braxen en mycket viktig matfisk. Man fångade braxen till julbordet men framförallt under försommaren när den lekte. Eftersom braxarna var skygga innan de satte igång med sin lek så var det noga att man inte förde något oväsen vid sjön. Det sägs att man inte ens fick ringa i kyrkklockorna. Idag används braxen inte som matfisk i någon större utsträckning men den är trots det uppskattad av sportfiskaren. Bästa tid att fiska braxen är på våren när den går in mot land för att leka. Bottenmete med kompostmask är en bra fiskemetod för braxen.

 

Tillbaka