Faren


Abramis ballerus

Faren
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Faren är en karpfisk som nog många av oss skulle förväxla med en liten braxen. Men faren är en sällsynt fisk som bara finns i ett par vatten i Sverige. Den finns i centrala Småland, i sjöar som Möckeln och Ryssbysjön men också i Skeingesjön och Osbysjön. Enstaka exemplar fångas också i Helgeån och Hammarsjön. Den trivs i sjöar med mycket vattenväxter och varmt vatten. Där simmar faren omkring och söker djurplankton. Eftersom faren inte förekommer på så många ställen kommer sportfiskare som är ute efter det svenska rekordet på faren bl.a hit till Vattenriket för att prova lyckan. Faren fångas då framför i höljor på strömmande lokaler och man brukar använda bottenmete med lövmask eller maggot. 

 

Tillbaka