Gädda


Esox lucius

Gädda
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Gäddor kallas ibland fågelsjöns krokodiler och den som någon gång har sett en riktigt stor gädda i munnen förstår genast varför. Gäddor är effektiva rovdjur som oftast står stilla i vassen på sitt favoritställe och lurpassar på sitt byte. De äter mest andra fiskar till exempel abborre, vitfiskar eller mindre gäddor men tar också grodor, fågelungar och sorkar. Gäddorna har kraftiga spetsiga tänder som är riktade inåt så att bytet inte ska kunna slita sig. Detta kan bli farligt för gäddan själv om den försöker svälja ett för stort byte eftersom de inåtriktade tänderna gör det omöjligt att spotta ut bytet. Gäddorna leker tidigt på våren eller vårvintern. Då simmar de ofta in på mycket grunt vatten, till exempel på översvämmade strandängar. Gäddor finns överallt i Vattenriket utom i de översta delarna av de mindre åarna. Det finns gott om mat i Vattenrikets vattendrag och chansen att fånga en gädda över drömgränsen 10 kg är goda. Gäddorna fångas främst på skeddrag och wobbler men gäddan hugger på det mesta som passerar.

 

Tillbaka