Gös


Stizostedion lucioperca

Gös
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Att gösen är släkt med abborren syns ganska tydligt fast gösens kropp är mer långsträckt och gulbrun i färgen. Den är också större än en abborre. Gösen är ganska ovanlig. Den trivs bäst i grumliga sjöar med stora fria vattenytor. Den försvann från Vattenriket i slutet av 1960-talet på grund av de stora utsläppen från massafabrikerna uppströms. Sedan dess har det utplanterats gösyngel och nu finns det vuxen gös som leker i Vattenriket, troligen i Helge å strax nedströms Torsebro. Gösen leker i maj-juni på steniga bottnar där de gör en grop. Honan lägger sina romkorn (upp till en miljon) som hanen sen befruktar. Tillsammans vaktar de sedan äggen från äggtjuvar.  Gös fiskas framförallt med spinnfiske eller trolling med kulört vobbler. Den går även utmärkt att meta nattetid. Eftersom gösen är värmeälskande är riktiga värmeböljor de bästa fiskedagarna. Gösen är en mycket god matfisk så det kan ju vara värt ett försök!
 

 

Tillbaka