Grönling


Barbatula barbatula

Grönling
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Grönlingen är en av Vattenrikets stoltheter. Den lilla fisken är så ovanlig i Sverige att den ingår i  projekt Artedi. Projektet kartlägger ett antal ovanliga fiskar. Grönlingen finns i täta bestånd både i Vramsån och Vinnöån. Namnet grönling kommer inte av färgen grön, fisken är ju knappast grön, utan från det tyska ordet "grundling" som betyder bottenfisk. Grönlingen har sex skäggtömmar vid munnen som den använder för att hitta föda. Förutom att den andas med gälar som andra fiskar kan grönlingen också ta upp luft med tarmen genom att svälja luft vid ytan.

Förr odlades grönlingen och planterades ut för att användas som matfisk. Några större matbitar blev det inte eftersom fisken knappast blir större än 15 cm. Nu är fisken sällsynt och man bör naturligtvis släppa tillbaks de grönlingar man råkar få upp. Fiskeriverket och Naturvårdsverket gör en gemensam insats för att långsiktigt bevara vissa hotade arter, bestånd och vattenmiljöer. Genom att upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa arter vill de förbättra möjligheterna för fiskarnas överlevnad och spridning. 

 

Tillbaka