Havsöring


Salmo trutta trutta

Havsöring
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Havsöringen hör till laxfiskarna som man skiljer från andra fiskgrupper på att de har en liten "fena" utan fenstrålar strax bakom ryggfenan. Man kallar den för fettfena. Havsöringen liknar en lax, men har fler fläckar på kroppen och ryggfenan. Av öringar finns det två grupper i Vattenriket, de stora havsöringarna och de mindre bäcköringarna. De tillhör egentligen samma art, fast de ser olika ut. Man tror att skillnaderna uppstår eftersom de lever i olika miljöer. Medan bäcköringen lever hela sitt liv i det rinnande vattnet och inte vandrar ut i havet så lever havsöringen mer som en lax. 

Leken sker i strömmande vattendrag, till exempel Vramsån eller Mjöån från mitten av oktober fram till jul. Om man vill se den plaskande leken så är bron över Mjöån i Everöd ett bra ställe. Här kan man se hur hanen hävdar sitt revir mot andra hanar samtidigt som han försöker locka honor att använda just hans revir för lek. Honan gräver gropar i botten genom att slå med stjärtfenan. I gropen lägger hon 100 romkorn som hanen genast befruktar. Därefter gräver hon en ny grop uppströms den första så att den första fylls igen och därefter lägger hon en ny omgång rom. Havsöringens ungar går efter 2-3 år ut i havet. Under sin tid i havet är havsöringen ganska bunden till kusten. Havsörngen är fredad från 1 oktober till 1 mars för att skydda den under vandring och lektid men den är efter premiären 1 mars en av de fiskar som lockar flest sportfiskare till Vattenriket. Fisket sker på vår och höst med spinn och trolling eller ibland med fluga.

 

Tillbaka