Id


Leucicus idus

Id
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Iden liknar en stor mört men skiljer sig ifrån mörten bl.a på att idens ögon är gula. Ännu mera lik är den en färna. För att skilja dessa två ifrån varandra får man titta noga på analfenan. Iden är en stor fisk som kan bli 60 cm lång och väga över 4 kg.  Iden lever en stor del av året i Östersjön. Under hösten börjar den vandra upp i stora täta stim mot Torsebro där den leker i april. Idens lek är intensiv och lätt att få syn på vid gamla bron i Torsebro. Här i Kristianstadstrakten kallas iden ofta för Torsebrolax.  Id metas under leken med majs, bröd eller mask som bete men hugger även på små drag. Under sommaren kan man ibland få se hundratals idar simmande med ryggfenan över vattenytan vid Gropahålet i Yngsjö och dessa fångas då framförallt med små spinnare men även mete kan ge bra resultat. 

 

Tillbaka