Lax


Salmo salar

Lax
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Att laxen är en slags laxfisk lär man sig snabbt att känna igen. Alla laxfiskar har nämligen en liten speciell "fena" bakom ryggfenan som kallas fettfena. Egentligen är det ingen fena utan ett tjockt hudveck. Bland laxfiskarna finns både öringar och laxar. Laxen och havsöringen är lika varandra för den ovane men havsöringen har fler fläckar på kroppen. Laxen har en spännande livscykel. Det lilla laxynglet börjar sitt liv i en å med strömmande vatten där dess föräldrar lekte. Ungarna kallas stirr och stannar ofta två år i vattendraget innan de förvandlas till silverglänsande fiskar (smolt) som vandrar ut mot havet. Laxsmoltet växer fort i havet och lär kunna väga 25 kg redan efter 4 år. Sen kommer det fantastiska. Laxen hittar tillbaks till just det vattendrag den själv är född i även om det är många hundra mil bort. De har nämligen ett fantastiskt välutvecklat smaksinne och kan känna igen smaken av sitt hemmavatten. När det är dags att leka får laxen en vacker rosa och grönskimrande dräkt och hanens underkäke växer ut till en stor krok så att han inte längre kan äta. Helge å var tidigare ett bra laxvatten men sedan 1966-67 har laxen varit försvunnen. Dels beror detta på vattenkraftverken, dels på föroreningar av vattnet. Nu är förhållandena mycket bättre. Vid vattenkraftverket i Torsebro finns en laxtrappa och där det rinner vatten varje dag, året runt, minst en kubikmeter vatten/sekund. Utsättning av laxsmolt av Mörrumstyp har gjorts sedan 1995.

 

Tillbaka