Mal


Silurus glanis

Mal
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Malen är en av de största sötvattensfiskarna i världen. I Sverige har det fångats en mal som vägde 180 kg och var 3,6 meter lång! Den fångades i Mälaren på 1800-talet. Också i våra trakter har stora malar fångats. I Ivösjön lär ett exemplar på 127 kg ha fångats och i Skeingesjön berättar Carl von Linné om en mal på 2 alnar (dvs. cirka en meter lång). Malen behöver ha varmt vatten, över 20 grader, för att leka. Det är i juni- augusti som malen leker de år vattnet är tillräckligt varmt. För att leka vill malen också ha tät vegetation och trädrötter, precis som det ser ut på många ställen i Kristianstads Vattenrike.

Förut var malen relativt vanlig i Kristianstads Vattenrike men under 1960-talet försvann många malar pga utsläpp från pappersindustrier. Vid ett sådant utsläpp i Broby 1962 fångade yrkesfiskarna under en dag inte mindre än 12 stycken malar som flydde ut mot havet. Samtidigt dog mängder av braxen och björkna i ån och sjöarna. Malen lever av andra fiskar men även kräftor, vattensorkar och grodor kan slinka ner. Kanske lever enstaka gamlingar kvar i Kristianstads Vattenrike. I så fall har de numera sällskap av yngre malar. Sommaren 1999 sattes 12 malar ut i Helge å. Det var Världsnaturfonden som tillsammans med bl a Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket ansvarade över projektet. Jan Eric Nathanson från Fiskeriverket hjälpte till att släppa ut de meterlånga malarna i Helge å. Under de senaste åren har små unga malar fångats i Vattenriket vid flera tillfällen vilket visar att  malarna lekt. 

 

Tillbaka