Mört


Rutilus rutilus

Mört
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Den som någon gång har metat i Vattenriket har säkert också fått en mört eftersom den är en av de allra vanligaste fiskarna. Men mörten har också flera dubbelgångare, till exempel sarven, som den liknar mycket. Mörten känner man bäst igen på de röda ögonen. Många kallar mörten för skräpfisk eftersom den inte är en så god matfisk. Men mörten är långt ifrån en skräpfisk, tvärtom en mycket viktig fisk. Den är perfekt mat för sjöns rovdjur. Både fiskar som gädda och fåglar som tärnor äter mört. Själva är mörtarna allätare, dvs de stoppar i sig smådjur, alger, djurplankton eller växtplankton. Mörtarna är alltså viktiga för att näringskedjan i sjön och ån ska fungera. Mörtarnas lek är nästan som en vild dans under vattnet. På försommaren simmar hanarna in mot stränderna och tar ett revir. När en hona kommer in i reviret simmar hanen fram och tillbaka och puffar på henne. Sen simmar de mot ytan i vild fart. Honan släpper sin rom och hanen sin mjölke. När ynglen kläckts simmar de omkring i stora stim. Efter några år är de vuxna och mörten kan leva i upp till 25 år. Mörten fångas på mete. Som bete fungerar till exempel mask, maggots eller en brödklump. Ibland kan mörten bli stor inom Vattenriket och fiskar på över 1 kg har fångats inom området. 

 

Tillbaka