Bäcköring


Salmo trutta fario

Bäcköring
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Bäcköringen tillhör laxfiskarna som man skiljer från andra fiskgrupper på att de har en liten "fena" utan fenstålar strax bakom ryggfenan, en så kallad fettfena. Av öringar finns det två grupper i Vattenriket, de stora havsöringarna och de mindre bäcköringarna. De tillhör egentligen samma art fast ser olika ut. Skillnaderna uppstår eftersom de lever i olika miljöer. Bäcköringen lever hela sitt liv i det rinnande vattnet och vandrar inte ut i havet. Den behåller sin vackra ungdomsfärg hela livet. Bäcköringarna vill ha rent vatten och grusiga bottnar för att trivas och leka. Öringen behövs för att det ska kunna finnas flodpärlmussor i Vattenriket. Musslornas små larver måste fästa sig på gälen av en öring för att kunna växa till. Efter ett tag släpper larven från öringen och blir till en liten mussla. Utan öringar, inga musslor!

 
Mellan 1 oktober och 1 mars är öringarna fridlysta. Men under våren är bäcköringfiske ett spännande fiske som kan bedrivas med både spinn-, met- och flugspö. Öringen är en mycket försiktig fisk vilket innebär att man måste smyga fram till fiskeplatsen. Lika försiktig måste man vara så att man inte fiskar upp för många öringar. Risken är att man snabbt plockar upp för många könsmogna honor om man fiskar för effektivt. Resultatet blir att föryngringen tar allvarlig skada. Under våren bedrivs fiske efter öring framförallt nedströms Hammarsjön men även inne i centrala Kristianstad. Orangefärgade wobblers och tubflugor är de vanligaste betena. 

 

Tillbaka