Ruda


Carassius carassius

Ruda
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Rudan är en fisk som kan ha olika former. Om den finns i en sjö där gäddor och abborrar också lever så får den en hög kroppsform, nästan med en puckel på ryggen. Detta är ett sätt att skydda sig ifrån att bli ett lätt byte för gäddan och abborren. Men om rudan finns i ett vatten som saknar gädda och abborre så får den en långsmalare formen. Rudor är extremt tåliga mot syrebrist och är en av de mest seglivade fiskarna i Sverige. De klarar t.o.m att sjön bottenfryser så länge gyttjan omkring den inte är frusen. Rudor är släkt med guldfiskar och kallas ibland i Skåne också karussa (jfr det latinska namnet).
I Kristianstads Vattenrikes sjöar trivs rudan. Det är inte ovanligt att få exemplar på över 2 kilo. Rudan fångas framför allt i nät och på mete men är ointressant som matfisk.   

 

Tillbaka