Sandkrypare


Gobio gobio

Sandkrypare
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sandkryparen är en sällsynt fisk i Vattenriket. Det är en liten silverfärgad fisk som inte blir över 10-15 cm lång. I varje mungipa har den en skäggtöm. Hittills har man hittat den i Vramsån och på vissa platser i Hammarsjön men den är svår att observera och finns säkert på fler ställen. Den lever av insektslarver, mask och kräftdjur. Fiskeriverket och Naturvårdsverket gör en gemensam insats för att långsiktigt bevara vissa hotade arter, bestånd och vattenmiljöer. Genom att upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa arter vill de förbättra möjligheterna för deras överlevnad. 

 

Tillbaka