Sarv


Scardinius erythrophtalmus

Sarv
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sarven är en av de vackraste fiskarna. Den ser nästan ut som en guldfisk med sin guldgula färg och sina röda fenor. Den är lik en mört och många har nog fångat en sarv och trott det var en mört. Men sarvens ögon är mer gulaktiga än mörtens och sarvens fenor är rödare. Sarven trivs i varma sjöar och åar med mycket vattenväxter. På sommaren rör sig sarven i ytvattnet och då ser man den ofta när man åker båt eller paddlar på Helgeån. Ibland ser man ett plask i ytan och ett snabbt glitter av en fisk. Då kan det mycket väl vara sarven som fångat en slända som blivit liggande på ytan. Sarven har lite "underbett" och just detta att munnen pekar uppåt gör att sarven är bra på att fånga insekter på vattenytan. Precis som mörten leker sarven bland vattenväxterna. Sarven och mörten är inte så noggranna med att hålla sig till sin egen art. Ibland blir rom ifrån en mört befruktat med mjölke ifrån en sarv. Då blir den nya fisken en blandning, en korsning som inte kan få några yngel när den blir fullvuxen. Sarven metas framför allt men eftersom den tar flygande insekter på vattenytan kan man även ta den med flugfiske.

 

Tillbaka