Småspigg


Pungitius pungitius

Småspigg
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Småspiggen finns i hela Vattenriket förutom längst upp i småbäckarna. Det är en liten fisk men lätt att känna igen. På ryggen har den taggar, minst 7 stycken. Den kan förväxlas med en storspigg men den har bara tre taggar på ryggen. Småspiggen bygger liksom storspiggen ett bo men inte på botten utan uppe bland vattenväxterna. Under lektiden blir hanen svagt rosa, inte riktigt lika vacker som den röda storspiggshanen. Småspiggarna är inte kräsna och klarar sig med lite syre och man hittar dem därför även i små vattensamlingar.

 

Tillbaka