Storspigg


Gasterosteus aculeatus

Storspigg
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Storspiggen är trots namnet en liten fisk, bara 5-8 cm lång. Den är lätt att känna igen på de tre taggarna som sitter på ryggen. Den enda fisk man kan förväxla den med är småspiggen men den har fler taggar på ryggen. Storspiggen är nog mest känd för sin lek på våren. Då får hanen en röd dräkt och han bygger ett bo som liknar en tunnel på botten med hjälp av växtdelar som han fäster ihop med slem ifrån njurarna. Sen lockar han till sig honor som lägger sin rom i boet. Hanen befruktar rommen och kör sen iväg honan. När flera honor har varit på besök ställer sig hanen och fläktar friskt vatten över äggen. När äggen kläckts stannar ungarna i boet i en vecka innan de sprider sig.

 

Tillbaka