Flyttfågelforskning - fiskgjusar

Flyttningsekologi vid Zooekologiska institutionen, Lunds universitet. Roine Strandberg, Raymond Klaassen och Mikael Hake är några av forskarna som studerar fiskgjusarna i Vattenriket.

roine
Roine Strandberg med en fiskgjuse som är redo att släppas iväg.
Foto Åsa Pearce

Roine Strandberg är en av flyttfågelforskarna som studerar fåglar i Vattenriket. Det började han med redan 2002 då hans examensarbete handlade om just fiskgjusarnas flyttning vid Hammarsjön.

Fåglarna fångas som ungfåglar vid boet och förses med en liten GPS-sändare på ryggen. Sändaren bärs som en ryggsäck och väger mindre än 2% av fågelns vikt.

Läs blogginlägg "Sändaren visar fiskgjusens flytt"

fiskgjuse med sändare
Foto Patrik Olofsson


 

 

Kunskap för att skydda och bevara

Sedan 1995 har forskare vid Lunds universitet följt flyttande rovfåglar med satellitsändare. 2003 började Roine Strandberg studera hur brun kärrhök, lärkfalk och fiskgjusar flyttar. Det gör han genom att sätta sändare på fåglar i Kristianstadsbygden.

- Vi började med att sätta sändare på fiskgjusar i Grimsö i Västmanland, men 2006 flyttade vi till Kristianstadsbygden eftersom det är enklare att arbeta här. Det är lättare att komma nära och här får fiskgjusarna fler ungar och ungar varje år.

Lundaforskningen går ut på att förstå hur fåglarna orienterar sig. Roine Strandbergs fokus ligger på fåglarnas flyttstrategi; vart, varför och hur flyttar de.

- Jag vill veta hur de lägger upp sin flyttning och vilka faktorer som påverkar flyttningen, tex vind, väder och flyghöjd. Och hur utvecklas flyttningsstrategin från ung till gammal fågel? Handlar det om slump eller inlärning?

Om lite äldre fåglar har forskarguppen samlat in ganska mycket fakta. Man känner till tidsrymden mellan flyttstart och mål. Att känna till flyttväg och rastplatser är grunden för att förstå flyttfåglars beteende.

- Det viktigt att fårstå hotbilden mot flyttfåglar. Det gäller inte bara skyddade arter.

Fiskgjusarna och de andra rovfåglarna övervintrar i Västafrika. Lärkfalken flyttar ända till södra Afrika. Hoten kan vara människors aktiviteter men också klimatförändringar och torrperioder.

Nu hoppas han att fiskgjusarnas satellitsändare ska ge viktig information om hur unga fiskgjusar lär sig hitta flyttvägar mellan vinter- och sommarboende. För att i kunna skydda och bevara dem vid Vattenrikets sjöar och dammar.

Ph. D. student Roine Strandberg
Phone: +46 46 2223614
Email: roine.strandberg@zooekol.lu.se

 

Tillbaka