Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserie (ISSN 1653-9338). I Vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret. Skriftserien startade år 2006.

Ålseminariet

Vattenriket i fokus 2010:06

Ålens fortlevnad
Rapport från seminariet ÅL 2010 i Åhus 20-21 april 2010

Författare föredragshållarna och Åsa Pearce
Ladda ner pdf >> 2,4 mb

   
utställningskatalogen

Vattenriket i fokus 2010:05

Naturum Vattenriket – mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket.
Biosfärkontoret

Författare Biosfärkontoret
Skriften finns att köpa på naturum Vattenriket, 40 kr.

   

Vattenriket i fokus 2010:04

Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 2010-2013. Viktigt i Vattenriket.

Författare Biosfärkontoret
Ladda ner pdf >> 3 mb

   

Vattenriket i fokus 2010:03

Solitärbin och andra insekter på Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus
- inventering och förslag på riktade skötselåtgärder

Författare Mikael Sörensson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

   

Vattenriket i fokus 2010:02

Rör om i sanden!

Författare Ebba Trolle
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning
   

Vattenriket i fokus 2010:01

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Verksamhetsberättelse år 2009


Länk till sida med sammanfattning och nedladdning


   

Vattenriket i fokus 2009:08

Ekosystemtjänster - ett verktyg för hållbar utveckling

Rapport från konferens i Kristianstad 10-11 juni 2009
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning


   

Vattenriket i fokus 2009:07

Landskapsplan för Ripa och Horna sandar

Författare Merit Kindström
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning


   

Vattenriket i fokus 2009:06

Åsumfältets natur- och kulturvärden belysta genom dess historia

Författare Nils-Otto Nilsson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning


   

Vattenriket i fokus 2009:05

Markhävdkartering 2008
hävdtillståndet på betesmarker och slåtterängar inom nedre Helgeåns våtmarksområde i Kristianstads Vattenrike


Författare Pyret Ovesson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

   

Vattenriket i fokus 2009:04

Kulturhistorisk analys av Kristianstads Golfklubbs golfbanor
i Åhus

Författare Liselott Wernersson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

 

Tillbaka