Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2007:01
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Verksamheten 2006
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


 

Året som gått, 2006

Nu har vi det första verksamhetsåret som biosfärområde bakom oss. Ett flertal förändringar kan spåras, men riktigt tydliga för allmänheten blir de nog först när naturum finns på plats om några år. Något som däremot alla lagt märke till under året, är de stora väderkontrasterna mellan varmt och kallt, vått och torrt.

Begreppet Ekomuseum har spelat ut sin roll och ersätts nu med Biosfärområde och Biosfärkontor. Nu är det inte bara ett byte av namn utan verksamheten har både breddats och fördjupats.

Samverkan ger kraft

Lokalbefolkningens delaktighet i olika verksamheter har ökat bl a genom att man gett oss kunskap om observerade förändringar i Hammarsjön, berättat om gamla odlingsmetoder och medverkat i praktiska försök på de sandiga odlingsmarkerna. Man har också medverkat praktiskt och teoretiskt för att utveckla och göra besöksplatser i biosfärområdet tillgängliga för funktionshindrade.
Den lokala kunskapen och engagemanget behöver också kopplas till regionala, nationella och internationell resurser och kompetenser. Alla parters nytta av detta växelspel kan man finna goda exempel på i biosfärområdet.

Att söka kunskap och ge information

Under året har vi kunnat anlita flera specialister för olika inventeringar av växter, insekter och svampar. Detta har gett oss mycket värdefull kunskap, som framöver kommer att vara till stor nytta för att kunna bevara och utveckla bl a de sandiga odlingsmarkerna.
En av årets höjdpunkter var invigningen av Utemuseum Sånnarna. Nu finns fem utemuseer i biosfärområdet. Signum för våra utemuseer är att de ger information ute i landskapet. Upplevelser av landskapet, som tas emot av alla våra sinnen, är den bästa inkörsporten för kunskap och aktsamhet
Det är inte alltid möjligt att ge informationen på plats i biosfärområdet, så var t ex fallet då Unesco-MAB samlade delegater från hela världen bl a koordinatorer från olika biosfärområden, till sin konselj i Paris. Kristianstads arbete med olika temaområden ville man gärna veta mer om..
Arbetet med naturum har tagit flera kliv framåt under året och nu ser vi fram mot resultatet av arkitekttävlingen, som vi kommer att berätta mer om i nästa års verksamhetsbeskrivning.

Sven-Erik Magnusson

Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Ladda ner verksamhetberättlese (7 mb)


Tillbaka