Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2007:02
Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön


Författare Patrik Olofsson

Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län och utgör del av verksamheten under 2007 inom ramen för Förvaltningsplan för grågås.


Grågås
Foto Patrik Olofsson/N

Ladda ner rapporten


Resultat och summering för inventering

Slutresultatet av flygräkningen av häckande grågäss i Hammarsjön och Araslövssjön hamnar för häckningssäsongen 2007 på totalt 561 bon fördelade på 512 bon i Hammarsjön och 49 bon i Araslövssjön.

Tillbaka